0122 đổi thành số mấy

Theo plan, mướn bao 11 số của MobiFone lúc này sẽ tiến hành gửi lịch sự dùng đầu số 07x. Vậy đầu số 0122 của MobiFone gửi về đầu số 10 số nào?