bài 83 em ôn lại những gì đã học

Giải bài bác bài 83: Em ôn lại những gì vẫn học tập - Sách phía dân học tập toán 4 tập dượt 2 trang 61. Sách này trực thuộc cỗ VNEN của lịch trình mới nhất. Dưới phía trên tiếp tục chỉ dẫn vấn đáp và trả lời những thắc mắc nhập bài học kinh nghiệm. Cách thực hiện cụ thể, dễ nắm bắt, Hi vọng những em học viên tóm chất lượng kỹ năng bài học kinh nghiệm.

Bạn đang xem: bài 83 em ôn lại những gì đã học

B. Bài tập dượt và chỉ dẫn giải

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 61 sách VNEN toán 4

Em và chúng ta tính:

$\frac{7}{9}:2$     $\frac{1}{3}:4$     $\frac{3}{4}:6$

Câu 2: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

$\frac{3}{5}+\frac{6}{7}$    $\frac{1}{4}+\frac{5}{8}$   $\frac{2}{9}+\frac{5}{6}$

Câu 3: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính: 

$\frac{17}{4}-\frac{8}{3}$      $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$   $\frac{5}{6}-\frac{2}{9}$

Câu 4: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

$\frac{3}{5}\times \frac{6}{7}$;  $\frac{5}{7}\times 12$;  $21\times\frac{2}{7}$

Câu 5: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

$\frac{7}{4}:\frac{1}{5}$;  $\frac{5}{9}:4$;  $3:\frac{3}{6}$

Câu 6: Trang 62 sách VNEN toán 4

Xem thêm: Top những mẫu giày Jordan 4 hot hit được giới trẻ ưa chuộng

Tính:

$\frac{2}{5}\times \frac{3}{8}+\frac{3}{4}$;   $\frac{2}{5}+ \frac{3}{8}\times\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}: \frac{1}{5}-\frac{1}{3}$;     $\frac{3}{4}- \frac{1}{5}:\frac{1}{3}$

Câu 7: Trang 62 sách VNEN toán 4

Tính:

$\frac{1}{3}\times \frac{1}{6}\times \frac{1}{9}$

$\frac{1}{3}\times \frac{1}{6}: \frac{1}{9}$

$\frac{1}{3}: \frac{1}{6}\times \frac{1}{9}$

Câu 8: Trang 62 sách VNEN toán 4

Người tớ cho 1 vòi vĩnh nước chảy nhập bể chưa xuất hiện nước. Lần loại nhất  chảy vào $\frac{2}{3}$ bể, đợt loại nhì chảy vào $\frac{1}{4}$ bể. Hỏi còn bao nhiêu phần bể chưa xuất hiện nước?

Câu 9: Trang 62 sách VNEN toán 4

Một kho chứa chấp 34560 kilogam gạo. Lần đầu fake chuồn 2850kg gạo, đợt sau fake chuồn số gạo nhiều cuống quýt 3 đợt số gạo fake lần thứ nhất. Hỏi nhập kho sót lại từng nào kilogam gạo?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 63 sách VNEN toán 4

Em điền phân số phù hợp nhập điểm chấm rồi giải vấn đề đó:

Nhà em đem 20kg gạo, vẫn ăn không còn ..... số gạo cơ. Hỏi căn nhà em còn từng nào lg gạo?

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

Từ khóa thám thính kiếm: giải bài bác 83 em ôn lại những gi vẫn học tập vnen toán 4 tập dượt 2, em ôn lại những gì vẫn học tập trang 61 vnen toán 4, bài bác 83 sách vnen toán 4 tập dượt 2, giải sách vnen toán 4 tập dượt 2 cụ thể dễ nắm bắt.

Trắc nghiệm Toán 4 vnen bài bác 83: Em ôn lại những gì vẫn học

Giải bài bác tập dượt những môn khác

Trắc nghiệm lớp 4