bài tập toán lớp 5 tập 2

Giải VBT Toán lớp 5 luyện 2

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 tập 2

Nâng cung cấp gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin cực kỳ nhanh ko chờ đón.

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bao hàm những bài xích rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ giống như những bài xích luyện nhập sách giáo khoa với những bài xích giải sở hữu câu nói. giải hoặc, thú vị. Mời chúng ta nằm trong xem thêm chuyên chở về.

>> Tham khảo: Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 1

Thông tin tưởng sách Vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài xích luyện nhập vở này cũng tương tự thủ tục bài xích luyện nhập sách giáo khoa. Dường như, học viên còn được tạo quen thuộc với một số trong những dạng bài xích luyện loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã từng bài xích luyện nhập sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài xích luyện này khi tự động học tập hoặc ôn luyện.

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

Những bài xích luyện nhập sách VBT Toán lớp 5 luyện 2 bám sát công tác hiện tại hành của Sở và đều sở hữu chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 5 cực kỳ tiện xem thêm cho những em cũng giống như những bậc cha mẹ dạy dỗ học tập cho tới con cái bản thân khi bắt gặp những câu hỏi chưa xuất hiện phía đê sao cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài xích luyện nhập Vở bài xích luyện Toán 5, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải nhập cuốn sách này. Nếu thực hiện được như thế thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả nhập hoc luyện.

Giải Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2

Giải Toán lớp 5 chương 3 - Phần hình học

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 85: Hình tam giác
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 86: Diện tích hình tam giác
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 87: Luyện luyện Diện tích hình tam giác
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 88: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 89: Tự kiểm tra
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 90: Hình thang
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 91: Diện tích hình thang
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 92: Luyện luyện Diện tích hình thang
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 93: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 94: Hình tròn trặn. Đường tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 95: Chu vi hình tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 96: Luyện luyện Chu vi hình tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 97: Diện tích hình tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 98: Luyện luyện Diện tích hình tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 99: Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 100: Giới thiệu biểu thiết bị hình quạt
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 101: Luyện luyện về tính chất diện tích
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 102: Luyện luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 103: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 106: Luyện luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 108: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 109: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 110: Thể tích của một hình
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 112: Mét khối
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 113: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 115: Thể tích hình lập phương
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 116: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 117: Luyện luyện cộng đồng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 118: Giới thiệu hình trụ, ra mắt hình cầu
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 119: Luyện luyện cộng đồng chương 3
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 120: Luyện luyện cộng đồng chương 3
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 121: Tự kiểm tra

Giải Toán lớp 5 chương 4

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 122: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 123: Cộng số đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 124: Trừ số đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 125: Luyện luyện Cộng trừ số đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 126: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 127: Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 128: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 129: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 131: Luyện luyện Vận tốc
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 130: Vận tốc
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 132: Quãng đường
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 133: Luyện luyện Quãng đường
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 134: Thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 135: Luyện luyện Thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 136: Luyện luyện cộng đồng số đo thời hạn, vận động đều
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 137: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 138: Luyện luyện cộng đồng chương 4

Giải Toán lớp 5 chương 5

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 139: Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 140: Ôn luyện về phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 141: Ôn luyện về phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 142: Ôn luyện về số thập phân
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 143: Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 144: Ôn luyện đo chừng nhiều năm và khối lượng
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 145: Ôn luyện đo chừng nhiều năm và lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 146: Ôn luyện về đo diện tích
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 147: Ôn luyện về đo thể tích
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 148: Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 149: Ôn luyện về đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 150: Phép cộng
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 151: Phép trừ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 152: Luyện luyện Phép nằm trong, quy tắc trừ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 153: Ôn luyện Phép nhân
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 154: Luyện luyện quy tắc nhân
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 155: Ôn luyện Phép chia
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 156: Luyện luyện Phép chia
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 157: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 158: Ôn luyện về những quy tắc tính với số đo thời gian
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 159: Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 160: Luyện luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 161: Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 162: Luyện luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 163: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 164: Một số dạng câu hỏi tiếp tục học
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 165: Luyện luyện một số trong những dạng câu hỏi tiếp tục học
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 166: Luyện luyện Một số dạng câu hỏi tiếp tục học
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 167: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 168: Ôn luyện về biểu đồ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 169: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 170: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 171: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 172: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 173: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 174: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 175: Tự kiểm tra

Đánh giá bán bài xích viết

103 55.223

 • Chia sẻ bởi:
 • Nhóm:
 • Ngày :