biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,315

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua loa ống chão tăng dần dần theo dõi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một khuông chão phẳng lặng sở hữu diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều phải có vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lặng khuông chão và có tính rộng lớn vì chưng 2,4.10-3 (T). Người tao mang lại kể từ ngôi trường tách thường xuyên cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua loa ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong tầm thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện nhiều năm 40 (cm), vận động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì chưng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những đàng mức độ từ là một góc 300, khuôn khổ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động đằm thắm nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo dõi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

D. W=18π.107B2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK