biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Câu hỏi:

27/05/2020 79,316

A. e=LΔIΔt

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A

Hướng dẫn: Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là  e=LΔIΔt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây rất dài là

A. L=eΔIΔt

B. L = Ф.I

C. L = 4π. 10-7.n2.V

D. L=eΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng dần dần theo dõi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão phẳng lì đem diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lì sườn chão và có tính rộng lớn vì chưng 2,4.10-3 (T). Người tớ mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều đều cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay vô ống trong vòng thời hạn bại là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì chưng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là một góc 300, kích cỡ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thiện nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo dõi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: of course you can come to the party

D. W=18π.107B2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK