các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Câu hỏi:

14/01/2022 21,590

C. Trang tài liệu và thiết kế

Bạn đang xem: các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Đáp án chủ yếu xác

D. Trang tài liệu và khuôn mẫu hỏi

Có nhì cơ chế thông thường dùng để làm thao tác với khuôn mẫu hỏi: cơ chế design và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế design, tao rất có thể design mới nhất hoặc coi hoặc sửa thay đổi design cũ của khuôn mẫu căn vặn.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sai trong những tuyên bố sau thời điểm nói đến khuôn mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Lúc thiết lập cỗ thanh lọc mang lại bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo khuôn mẫu hỏi 

C. Hằng văn phiên bản được ghi chép vô cặp lốt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi tiến hành khuôn mẫu hỏi 

B. Xác lăm le những ngôi trường xuất hiện tại vô khuôn mẫu hỏi 

C. Xác lăm le những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Bảng 

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 4:

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5, vô loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 5:

Kết trái ngược tiến hành khuôn mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu khuôn mẫu không giống, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo 

D. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn khác

Câu 6:

Để hiển thị một trong những phiên bản ghi này bại vô hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tao dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

D. Trả lời

TÀI LIỆU VIP VIETJACK