các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

Câu hỏi:

14/12/2019 112,807

Bạn đang xem: các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

A. trực tiếp vuông góc với loại điện

B. tròn xoe đồng tâm vuông góc với loại điện

C. tròn xoe đồng tâm vuông góc với loại năng lượng điện, tâm bên trên loại điện

Đáp án chủ yếu xác

D. tròn xoe vuông góc với loại điện

Đáp án: C

Các đàng mức độ kể từ của loại năng lượng điện trực tiếp nhiều năm đem dạng là những đường tròn đồng tâm vuông góc với loại năng lượng điện, tâm bên trên loại năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cảm ứng kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện chạy nhập chạc dẫn trực tiếp nhiều năm không đem điểm sáng nào là sau đây?

A. Vuông góc với chạc dẫn;

B. Tỉ lệ thuận với độ mạnh loại điện;

C Tỉ lệ nghịch ngợm với khoảng cách kể từ điểm đang được xét cho tới chạc dẫn;

D. Tỉ lệ thuận với chiều nhiều năm chạc dẫn.

Câu 2:

Cho chạc dẫn trực tiếp nhiều năm đem loại năng lượng điện. Khi điểm tao xét ngay sát chạc rộng lớn gấp đôi và độ mạnh loại năng lượng điện tăng gấp đôi thì sự cân đối chạm màn hình từ

A. tăng 4 chuyến.

B. ko thay đổi.

C. tăng gấp đôi.

D. tách 4 chuyến.

Câu 3:

Nhận ấn định nào là tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện chạy nhập chạc dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất chạc dẫn;

Xem thêm: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

B. dựa vào môi trường xung quanh xung quanh;

C. dựa vào hình dạng chạc dẫn;

D. dựa vào sự cân đối loại năng lượng điện.

Câu 4:

Hình vẽ nào là sau đây xác lập sai vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo nên vì thế loại năng lượng điện nhập chạc dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn:

A. 

B. 

C.

D.

Câu 5:

Chọn một đáp án sai “lực kể từ thuộc tính lên một chạc dẫn đem loại năng lượng điện trải qua bịa đặt vuông góc với đàng mức độ kể từ tiếp tục thay cho thay đổi khi”:

A. loại năng lượng điện thay đổi chiều

B. kể từ ngôi trường thay đổi chiều

C. độ mạnh loại năng lượng điện thay cho đổi

D. loại năng lượng điện và kể từ ngôi trường mặt khác thay đổi chiều

Câu 6:

Chọn một đáp án sai.

A. Khi một chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt tuy nhiên song với đàng chạm màn hình kể từ thì ko Chịu đựng thuộc tính vì thế lực từ

B. Khi chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt vuông góc với đàng chạm màn hình kể từ thì lực kể từ thuộc tính lên chạc dẫn là đặc biệt đại

C.Giá trị cực to của lực kể từ thuộc tính lên chạc dẫn dài l có loại năng lượng điện I bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều B là Fmax = IBl

D. Khi chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt tuy nhiên song với đàng chạm màn hình kể từ thì lực kể từ thuộc tính lên chạc là Fmax = IBl

Xem thêm: ở nước ta ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước