cách sử dụng hàm if

Hàm IF là một trong trong mỗi hàm phổ cập và cần thiết nhất vô excel. quý khách hàng sử dụng hàm nhằm đòi hỏi Excel đánh giá một ĐK và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK được đáp ứng nhu cầu, hoặc trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK cơ ko được đáp ứng nhu cầu.

Bạn đang xem: cách sử dụng hàm if

Trong nội dung bài viết này, Blog Học Excel Online tiếp tục dò la hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm IF phổ cập vô Excel, tiếp sau đó sẽ sở hữu được ánh nhìn sâu sắc rộng lớn vì chưng những ví dụ về công thức nhưng mà kỳ vọng là tiếp tục có ích cho tất cả những người dân mới nhất sử dụng Excel và những người dân sở hữu kinh nghiệm tay nghề.

Cú pháp hàm IF và cơ hội dùng:

Hàm IF là một trong trong mỗi hàm logic được chấp nhận Reviews một ĐK chắc chắn và trả về độ quý hiếm nhưng mà các bạn hướng dẫn và chỉ định nếu như ĐK là TRUE và trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là FALSE

Cú pháp mang đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Như các bạn thấy, hàm IF có 3 thông số, tuy nhiên chỉ mất thông số thứ nhất là sẽ phải sở hữu, còn 2 thông số sót lại là ko bắt buộc

  • logical_test: Là một độ quý hiếm hoặc biểu thức logic có mức giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc cần sở hữu. Đối với thông số này, bạn cũng có thể chứng tỏ này là ký tự động, tháng ngày, số lượng hoặc bất kể biểu thức đối chiếu này.

Ví dụ: Biểu thức logic của bạn cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B1<12/1/2014, B1=10 hoặc B1>10.

  • Value_if_true: Là độ quý hiếm nhưng mà hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang đến độ quý hiếm TRUE hoặc phát biểu cách tiếp là ĐK thỏa mãn nhu cầu. Không sẽ phải sở hữu.

Ví dụ: Công thức sau tiếp tục trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở dù B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)

  • Value_if_false: là độ quý hiếm nhưng mà hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang đến độ quý hiếm FALSE hoặc phát biểu cách tiếp là ĐK ko thỏa mãn nhu cầu. Không sẽ phải sở hữu.

Ví dụ: Nếu các bạn tăng trở thành loại 3 là “Bad” vô công thức ở ví dụ bên trên, nó sẽ bị trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở vô dù B1 to hơn 10, còn nếu như ngược lại thì độ quý hiếm trả về được xem là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

Excel IF function - formula example

 

Những vấn đề cần ghi nhớ về hàm IF vô Excel:

Mặc mặc dù nhì trở thành ở đầu cuối vô hàm IF là ko cần tuy nhiên công thức rất có thể trả về những độ quý hiếm ko mong ngóng nếu mà các bạn ko nắm rõ những quy tắc cơ bạn dạng nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ lỡ vô công thức IF (ví dụ chỉ mất vệt cần sau logical_test), thì hàm IF tiếp tục trả về thành phẩm là 0 nếu như ĐK chủ yếu được đáp ứng nhu cầu. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)

Nếu các bạn không thích hàm If của tớ ko hiển thị bất kể điều gì Lúc ĐK thỏa, hãy nhập gấp đôi vệt nhấy vô thông số thứ hai như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”)

. Về cơ bạn dạng, tình huống này hàm if tiếp tục trả về chuỗi rỗng tuếch.

IF formulas with the value_if_true argument omitted

 

2. Nếu như value_if_false bị vứt qua

Nếu các bạn ko quan hoài cho tới điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK quy quyết định ko được đáp ứng nhu cầu, bạn cũng có thể bỏ lỡ trở thành loại 3 vô công thức hàm IF, điều này tiếp tục kéo đến thành phẩm như sau

Nếu biểu thức logic được cho rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ lỡ (chỉ sở hữu một độ quý hiếm có một không hai ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm FALSE. Đây trái khoáy là một trong điều ko ước muốn cần ko nào?

Đây là một trong ví dụ mang đến công thức

=IF(B1>10, "Good")

Nếu các bạn bịa vệt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm vì chưng 0, điều này còn có nghĩa rằng độ quý hiếm trả về ko tương mến với công thức =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên do thuyết phục nhất để tại vị “” vô thông số loại thân phụ là các bạn sẽ nhận độ quý hiếm trống rỗng nếu như điều khiện ko thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

IF formulas with the value_if_false argument omitted

 

3. Làm mang đến hàm IF hiện thị độ quý hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như mình thích những công thức Excel rất có thể hiện thị những độ quý hiếm logic như TRUE hoặc FALSE Lúc một ĐK chắc chắn được thỏa mãn nhu cầu thì các bạn cần gõ TRUE vô dù thông số value_if_true. Ô value_if_false  rất có thể điền vô là FALSE hoặc nhằm rỗng tuếch. Đây là một trong ví dụ mang đến công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)

hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

an example of the IF function that displays logical values TRUE or FALSE
Lưu ý. Nếu như mình thích hàm IF trả về độ quý hiếm TRUEFALSE như độ quý hiếm logic (Boolean) nhưng mà công thức excel không giống rất có thể nhận dạng thì bạn phải đảm nói rằng ko đặt nó vô vệt ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean vô một dù như bạn cũng có thể thấy vô hình minh họa bên trên.

Nếu mình thích độ quý hiếm “TRUE” và “FALSE” là ký tự động thì nên đặt nó vô vệt ngoặc kép. Trong tình huống này, độ quý hiếm được trả về tiếp tục nằm cạnh sát trái khoáy và được format là dạng General. Không sở hữu công thức Excel này nhận dạng “TRUE” và “FALSE” là độ quý hiếm logic cả.

4. Làm mang đến hàm IF hiển thị một quy tắc toán và trả về một kết quả

Thay vì thế trả về một gái trị chắc chắn thì bạn cũng có thể thực hiện mang đến công thức hàm IF đánh giá ĐK thể hiện, đo lường và tính toán một công thức toán và trả về độ quý hiếm dựa vào thành phẩm của quy tắc toán cơ. quý khách hàng triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học tập hoặc những hàm không giống của Excel vô dù thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài ba ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)

Công thức đối chiếu độ quý hiếm vô cột A1 và B1, và nếu như độ quý hiếm vô cột A1 to hơn vô cột B1 thì thành phẩm tiếp tục là sự việc nhân độ quý hiếm vô dù C3 với C10, còn ngược lại tiếp tục nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1<>B1, SUM(A1:D1), "")

Công thức tiếp tục đối chiếu độ quý hiếm trong những dù A1 và B1, nếu như độ quý hiếm vô dù A1 ko vì chưng B1 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là tổng của toàn bộ những độ quý hiếm kể từ dù A1 cho tới D1, ngược lại thì tiếp tục là một trong chuỗi ký tự động trống rỗng.

Cách dùng hàm IF vô Excel và những ví  dụ:

Bây giờ các bạn tiếp tục không xa lạ với cú pháp của hàm IF, hãy kiểm tra một số trong những ví dụ về công thức và dò la hiểu cơ hội dùng hàm IF như là một trong hàm đo lường và tính toán vô Excel

Công thức ví dụ về hàm IF được chấp nhận đối chiếu số học tập như: to hơn, nhỏ rộng lớn, bằng

Việc dùng hàm IF với những độ quý hiếm số dựa vào việc dùng những toán tử đối chiếu không giống nhau nhằm thao diễn mô tả những ĐK của chúng ta. quý khách hàng tiếp tục nhìn thấy list không thiếu thốn những toán tử logic được minh họa vì chưng những ví dụ về công thức vô bảng sau đây.

Điều kiện Toán tử Ví dụ về công thức Mô tả
Lớn hơn > =IF(A2>5, “OK”,) Nếu số vô dù A2 to hơn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn < =IF(A2<5, “OK”, “”) Nếu số vô dù A2 nhỏ rộng lớn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục trả về chuỗi ký tự động rỗng
Bằng = =IF(A2=5, “OK”, “Wrong number”) Nếu số vô dù A2 vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Wrong Number”
Khác <> =IF(A2<>5, “Wrong number”, “OK”) Nếu số vô dù A2 không giống 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “OK”
Lớn rộng lớn hoặc bằng >= =IF(A2>=5, “OK”, “Poor”) Nếu số vô dù A2 to hơn hoặc vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng lớn hoặc bằng <= =IF(A2<=5, “OK”, “”) Nếu số vô dù A2 nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thìa là chuỗi ký tự động rỗng

Hình minh họa sau đây thể hiện nay thành phẩm của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

the IF formula with the

Hàm IF vô văn bản:

Nhìn cộng đồng, khi chúng ta ghi chép công thức hàm IF cho những độ quý hiếm văn bạn dạng chứ không những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên theo đuổi dõi một vài ba ví dụ sau đây.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Giống như phần rộng lớn những tác dụng của Excel, hàm IF được khoác quyết định ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức logic sở hữu chứa chấp ký tự động ko thể phân biệt được loại chữ hoa hoặc thông thường vô công thức hàm IF

Ví dụ, Công thức hàm IF sau đây trả về độ quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào hiện trạng phục vụ (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")

Công thức này phát biểu lên rằng Excel  tiếp tục trả về “No” nếu như một dù vô cột C bao hàm kể từ “Delivered”, còn ngược lại thì tiếp tục trả về “Yes”. Không cần thiết là các bạn gõ kể từ “Delivered” ra sao vô thông số biểu thức logic – “delivered”, “Delivered”, hoặc “DELIVERED”. Cũng ko cần thiết liệu kể từ “Delivered” được ghi chép hoa hoặc thông thường ở vô bảng, như minh họa vô hình sau đây.

Một cách tiếp để sở hữu được một thành phẩm đúng đắn rộng lớn này là dùng quy tắc đối chiếu “không bằng” và tráo thay đổi nhì thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2<>"delivered", "Yes", "No")

Ví dụ 2. Công thức hàm IF phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Nếu như mình thích tạo nên một biểu thức logic sở hữu phân biệt loại chữ hoa hoặc thông thường thì sử dụng phối hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp đối chiếu nhì chuỗi độ quý hiếm và trả về TRUE nếu xâu trúng, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc mặc dù hàm EXACT sở hữu sự phân biệt hoa hoặc thông thường vẫn bỏ lỡ sự khác lạ về format.

Bạn dùng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

Biểu thức logic các bạn vận dụng và “DELIVERED” là độ quý hiếm văn bạn dạng in hoa nhưng mà các bạn cần hiện nay thị một cơ hội đúng đắn ứng với cột C.

Case-sensitive IF formula for text values

Một cơ hội đơn giản dễ dàng rộng lớn, các bạn cũng rất có thể sử dụng cơ hội tham lam chiếu dù chứ không thông số chứa chấp ký tự động loại nhì vô hàm EXACT nếu như mình thích.

Lưu ý. Khi dùng văn bạn dạng như 1 trở thành vô hàm IF thì nên ghi nhớ luôn luôn cần đi kèm theo với vệt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF mang đến độ quý hiếm văn bạn dạng với việc tham lam chiếu từng phần

Nếu mình thích ĐK nhưng mà các bạn thể hiện dựa vào việc tham lam chiếu từng phần rộng lớn nhưng mà tham lam chiếu đúng đắn, một biện pháp tức thì mang đến điều này này là dùng ký tự động thay mặt đại diện (hoặc) vô biểu thức logic. Tuy nhiên cơ hội tiếp cận đơn giản và giản dị và đơn giản dễ dàng này sẽ không còn sinh hoạt. Rất nhiều hàm vô Excel gật đầu đồng ý ký tự động thay mặt đại diện tuy nhiên hàm IF là nước ngoài lệ.

Một biện pháp không giống này là sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu như việc triển khai ĐK No là cần cho tất cả nhì mục “Delivered” và “Out for delivery” thì công thức sau tiếp tục hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

IF formula for text values with partial match
Chúng tôi tiếp tục dùng hàm SEARCH mang đến công thức bên trên vì thế việc so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường dường như hợp lý và phải chăng rộng lớn với tài liệu thể hiện. Nếu mình thích so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường thì đơn giản và giản dị chỉ việc thay cho thế hàm SEARCH vì chưng hàm FIND Theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm dò la kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF cho một ngày, tháng:

Thoạt nom thì công thức hàm IF đối với tháng ngày tương tự như so với số và ký tự động tất cả chúng ta vừa phải kể. Nhưng không mong muốn là ko cần như thế.

Không tương tự tựa như các hàm không giống vô Excel, hàm IF ko thể phân biệt được tháng ngày và thao diễn giải nó đi ra như 1 chuỗi ký tự động được, điều này lý giải vì sao các bạn ko thể thao diễn mô tả một biểu thức logic đơn giản và giản dị như >”11/19/2014″ hoặc >11/19/2014.  Không sở hữu công thức này là trúng cả!

Ví dụ 1. Công thức hàm IF cho một ngày mon với hàm DATEVALUE

Để hàm IF rất có thể nhận dạng được tháng ngày vô một biểu thức logic, các bạn phải kê nó vô hàm DATEVALUE như vậy này: DATEVALUE(“11/19/2014”). Công thức hoàn hảo sở hữu dạng như sau:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này quý giá tháng ngày vô cột C và trả về độ quý hiếm “Completed” nếu mà trò đùa này thao diễn tra trước thời gian ngày 11 mon 11, còn ngược lại thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm “Coming soon”.

An example of the IF formula with the DATEVALUE function

Ví dụ 2. Công thức hàm IF với hàm TODAY()

Với ĐK điều kiện kèm theo các bạn thể hiện tùy theo tháng ngày thời điểm hiện tại, bạn cũng có thể sử dụng hàm TODAY() vô biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Hàm IF còn rất có thể hiểu những biểu thức logic phức tạp hơn hẳn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF không ngừng mở rộng cho một ngày mon vô quá khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ ham muốn lưu lại trong tầm rộng lớn 30 ngày tính kể từ thời gian thời điểm hiện tại thì bạn cũng có thể trình diễn biểu thức logic như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo sở hữu dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")

Để chỉ ra rằng những ngày tiếp tục ra mắt từ thời điểm cách đó rộng lớn 30 ngày, bạn cũng có thể sử dụng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

Advanced IF formulas for future and past dates
Nếu mình thích sở hữu cả nhì tín hiệu vô và một cột các bạn sẽ cần dùng cho tới hàm IF được tích hợp như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

A nested IF formula for dates

Ví dụ về công thức hàm IF mang đến tài liệu và dù trống:

Đôi Lúc mình thích lưu lại dù tài liệu hoặc dù rỗng tuếch chắc chắn thì bạn phải triển khai một trong những cơ hội sau:

  • Sử dụng phối hợp hàm IF với ISBLANK
  • Sử dụng những biểu thức logic =”” (bằng dù trống) hoặc <>”” (khác dù trống).

Bảng sau đây tiếp tục lý giải rõ ràng sự khác lạ thân mật nhì cơ hội bên trên và thể hiện ví dụ

Biểu thức logic Mô tả Ví dụ
Ô trống =”” Được cho rằng TRUE nếu như dù được hướng dẫn và chỉ định là dù rỗng tuếch, bao hàm cả những dù với phỏng lâu năm xâu vì chưng 0.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là dù rỗng tuếch. trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là một trong chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì trả về 0

ISBLANK() Được cho rằng TRUE nếu như dù được hướng dẫn và chỉ định là dù rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không tồn tại cả chuỗi độ quý hiếm trống rỗng được trả về kể từ công thức không giống.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại thành phẩm tương tự với công thức bên trên tuy nhiên xử lý những dù có tính lâu năm chuỗi vì chưng 0 tựa như các dù trống rỗng.

Tức là, nếu như A1 có một chuỗi độ quý hiếm trống rỗng, công thức tiếp tục trả về 1.

Ô sở hữu chứa chấp dữ liệu <>”” Được cho rằng TRUE nếu như dù hướng dẫn và chỉ định sở hữu chứa chấp tài liệu. trái lại thìa là FALSE

Những dù với phỏng lâu năm chuỗi vì chưng 0 thìa là dù trống

=IF(A1<>””, 1, 0)

Trả về 1 nếu như A1 dù sở hữu tài liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 sở hữu chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSE Được cho rằng TRUE nếu như dù ấn quyết định ko cần dù trống rỗng. trái lại thìa là FALSE

Ô với phỏng lâu năm chuỗi vì chưng o thìa là dù ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự động tựa như các công thức bên trên, tuy nhiên trả về 1 nếu như A1 sở hữu bao hàm một chuỗi độ quý hiếm rỗng

Ví dụ sau đây tiếp tục trình diễn biểu thức logic sở hữu chứa chấp dữ liệu/ trống rỗng tiếp tục ra sao.

Giả sử như tài liệu vô cột C chỉ đã có được sau khoản thời gian tiếp tục sở hữu tài liệu vô cột B ứng với game tiếp tục ra mắt thì bạn cũng có thể sử dụng công thức hàm IF sau nhằm lưu lại những game tiếp tục trả thành

=IF($C2<>"", "Completed", "")

=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại phỏng lâu năm chuỗi vì chưng 0 vô bảng nên cả nhì công thức đều trả về thành phẩm như nhau:

The IF formula for blank / non-blank cells

Nếu mình thích coi chỉ dẫn cơ hội dùng hàm IF vô Excel này bên dưới dạng đoạn Clip, thì chào các bạn theo đuổi dõi đoạn Clip sau đây:

Ví dụ dùng hàm IF trong các việc xếp loại theo đuổi điểm số

Trong tình huống các bạn sở hữu một đòi hỏi bố trí điểm số như sau:

  • Từ 5 cho tới 6.5: xếp loại trung bình
  • Từ 6.5 cho tới 8: xếp loại khá
  • Từ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số trực thuộc dù A1, thì bạn cũng có thể ghi chép hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1<6.5),"Trung bình",
    IF(AND(A1>=6.5, A1<8), "Khá",
       IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong tình huống này, nếu khách hàng thấy việc ghi chép hàm IF lồng nhau quá phức tạp và khó khăn hiểu, thì bạn cũng có thể xem thêm thủ tục không giống cộc gọn gàng và dễ nắm bắt rộng lớn vì chưng cách dùng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, thanhnienkhcn.org.vn tiếp tục share mang đến chúng ta cách sử dụng hàm IF vô Excel: Công thức mang đến số, ký tự động, tài liệu và dù rỗng tuếch và một số trong những những ví dụ. Nếu sở hữu ngẫu nhiên vướng mắc gì rất có thể comment ngay lập tức bên dưới nội dung bài viết này nhằm Shop chúng tôi rất có thể xử lý từng vướng mắc của chúng ta một cơ hội nhanh nhất.

Những kỹ năng các bạn đang được coi nằm trong khóa học: Excel kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học tập này cung ứng cho mình kỹ năng một cơ hội không thiếu thốn và sở hữu khối hệ thống về những hàm, những khí cụ vô excel, phần mềm excel vô công việc…

Xem thêm: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng