cách xem mật khẩu icloud

Tìm hiểu cơ hội lần và sửa đổi mật khẩu đăng nhập hao hao mã khóa đang được lưu bên trên iPhone hoặc iPad.

Bạn đang xem: cách xem mật khẩu icloud

Sử dụng Siri nhằm lần mật khẩu đăng nhập đang được lưu

Sử dụng Siri nhằm coi mật khẩu đăng nhập bằng phương pháp rằng “Hey Siri, show my passwords” (Siri, hãy hiển thị những mật khẩu đăng nhập của tôi). Nếu đang được lần mật khẩu đăng nhập cho 1 phần mềm hoặc trang web ví dụ, chúng ta cũng hoàn toàn có thể chất vấn Siri. Chẳng hạn như rằng “Hey Siri, what is my Hulu password?” (Siri, mật khẩu đăng nhập Hulu của tôi là gì?)

Xem mật khẩu đăng nhập và mã khóa đang được lưu vô phần Cài đặt

 1. Chạm vô Cài bịa đặt, tiếp sau đó lựa chọn Mật khẩu. Trong iOS 13 trở xuống, hãy lựa chọn Mật khẩu & Tài khoản, tiếp sau đó chạm vô Mật khẩu trang web & phần mềm.
 2. Sử dụng Face ID hoặc cảm biến ID Khi được nhắc, hoặc nhập mật mã của chúng ta.
  Xem những khuyến cáo về bảo mật thông tin và mật khẩu đăng nhập hoặc mã khóa đang được lưu vô iOS 16 trải qua Cài bịa đặt > Mật khẩu.
 3. Để coi mật khẩu đăng nhập hoặc mã khóa, hãy lựa chọn một trang web hoặc phần mềm. 
  iPhone hiển thị những cụ thể thông tin tài khoản so với thông tin tài khoản Apple của người tiêu dùng bao hàm Tên người tiêu dùng và Mật khẩu. 
  • Để xóa mật khẩu đăng nhập hoặc mã khóa đang được lưu, hãy chạm vô Xóa mật khẩu đăng nhập hoặc Xóa mã khóa.
  • Để update mật khẩu đăng nhập hoặc mã khóa, hãy chạm vô Chỉnh sửa.

Bạn cần thiết trợ chung thêm?

 • Chuỗi khóa iCloud chung update mật khẩu đăng nhập, mã khóa và những vấn đề bảo mật thông tin không giống bên trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Thiết lập Chuỗi khóa iCloud.
 • Nhận trợ chung nếu khách hàng ko thấy mật khẩu đăng nhập hoặc mã khóa đang được lưu vô Chuỗi khóa iCloud.
 • Tìm hiểu tăng về mã khóa dùng làm thay cho thế mật khẩu đăng nhập. Mã khóa chung singin thời gian nhanh rộng lớn, dễ dàng dùng rộng lớn và bảo mật thông tin rộng lớn.
 • Thiết lập và dùng chức năng Tự động điền của Safari bên trên iPhone.

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào

Ngày đăng: 

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

Tác giả

Bình luận