cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

Câu hỏi:

14/12/2019 45,051

Bạn đang xem: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

B. tỉ lệ thành phần với chiều nhiều năm ống dây

C. là đồng đều

Đáp án chủ yếu xác

D. tỉ lệ thành phần với thiết diện ống dây

Đáp án: C

Từ ngôi trường bên phía trong ống chão là kể từ ngôi trường đều.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn trặn đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô chão.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện hạn chế gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều nhiều năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vày loại năng lượng điện vô ống dây

A. hạn chế gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 đợt.

Câu 3:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

B. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. khuôn khổ chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

Câu 4:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vày loại năng lượng điện chạy vô ống chão tròn trặn phụ thuộc

A. chiều nhiều năm ống chão.

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều nhiều năm ống.

Câu 5:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện vô chão tròn trặn tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn trặn tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 đợt.

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 6:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại quánh điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mày phẳng phiu chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mày phẳng phiu trực tiếp đứng.

Câu 7:

Khi khuôn khổ của chạm màn hình kể từ và khuôn khổ của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì khuôn khổ lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 đợt.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. hạn chế gấp đôi.