căn bậc 2 trong excel

Với các phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách trong Excel bọn chúng ta đều hay dùng và biết phương pháp thực hiện. Nhưng với những phép tắc tính với số nón, tính căn thì lại ít dùng. Vậy trong Excel việc tính căn bậc 2, căn bậc 3, cơ hội viết lách số mũ như vậy nào? Hãy nằm trong Học Excel Online lần hiểu qua chuyện nội dung bài viết này nhé.

Cách viết lách số nón trong Excel

Bạn đang xem: căn bậc 2 trong excel

Trong toán học tập, viết lách số nón thông thường với dạng:

Ô A1 tất cả chúng ta thấy chữ số 2 được viết lách nhỏ rộng lớn và ở phía bên trên, ở bên phải của chữ A.

Ô A2 tất cả chúng ta thấy chữ số 2 được viết lách ngang sản phẩm, cơ hội chữ A bởi ký tự động nón là ^ (phím shift + số 6).

Trong 2 cơ hội viết lách bên trên, bọn chúng ta đều hiểu là A nón 2, song trong Excel, cơ hội viết ở ô B1 mới được tính để đi ra thành phẩm. Còn cơ hội viết ở A1 chỉ là để trình diễn bên dưới dạng text tuy nhiên thôi.

Ví dụ:

Ở ô A3, tất cả chúng ta nhập số lượng 42 bên dưới dạng TEXT (có lốt nháy đơn ( ‘ ) ở trước số 4. Sau đó Format Cells, định dạng mang đến số 2 về dạng văn bản Superscript

Ở ô A4, tất cả chúng ta viết lách =4^2 đã cho ra thành phẩm là 16

Như vậy cơ hội viết lách số nón trong Excel là: A nón n =A^n

Cách viết lách căn bậc 2 trong Excel

Ngược lại với số mũ đó là số căn. Để viết lách căn bậc 2 trong Excel, tớ với cơ hội viết lách như sau:

Căn bậc 2 của A =A^(1/2)

Xem thêm: of course you can come to the party

Ví dụ:

Căn bậc 2 của 16 là 16^(1/2) = 4

Như vậy hoàn toàn có thể tổng quát:

Căn bậc n của A =A^(1/n)

  • Căn bậc 3 của A =A^(1/3)
  • Căn bậc 5 của A =A^(1/5)

Hàm căn bậc 2 trong Excel

Ngoài đi ra trong Excel còn có một hàm riêng để tính căn bậc 2, đó là hàm SQRT. Cách viết lách như sau:

Hàm SQRT(number) là hàm hùn tính đi ra thành phẩm căn bậc 2 của một số. Lưu ý là hàm này chỉ tính căn bậc 2, không áp dụng cho những bậc không giống.

Kết luận

Như vậy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tổng kết lại một vài kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản như sau:

  • Viết số mũ dạng A^n
  • Căn bậc 2 với hàm SQRT
  • Căn bậc n của một số với dạng A^(1/n)

Ngoài đi ra những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một vài nội dung bài viết nằm trong chủ đề sau đây:

Hàm POWER, hàm tính lũy quá vô Excel

Định dạng tài liệu toàn tập dượt vô Excel

Làm ngôi nhà công thức vô Excel

Xem thêm: động lực phát triển dân số là