cấu hình electron của nguyên tử na z 11 là

Từ thông số kỹ thuật electron của Na tớ hoàn toàn có thể suy đoán đi ra Natri ở địa điểm này vô bảng tuần trả, đặc điểm chất hóa học đi ra sao? Bài viết lách tiếp tục cung ứng không hề thiếu những vấn đề về yếu tố này.

Bạn đang xem: cấu hình electron của nguyên tử na z 11 là

Cấu hình electron của Na (Natri)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron vẹn toàn tử natri (Z = 11)

- Na với số hiệu vẹn toàn tử là 11 ⇒ nguyên tử Na với 11 electron.

- Cấu hình electron vẹn toàn tử natri là 1s2s2p3s1.

Viết gọn: [Ne]3s1.

2. Mối mối liên hệ thân thiết thông số kỹ thuật electron với địa điểm vô bảng tuần trả và đặc điểm vẹn toàn tố

-  Vị trí Na vô bảng tuần hoàn:

+ Từ thông số kỹ thuật electron của Na 1s2s2p3s1 xác lập được vẹn toàn tử Na với 11 electron, phân bổ bên trên 3 lớp electron và số electron lớp bên ngoài nằm trong bởi vì 1.

⇒ Vậy Na ở dù loại 11 (do Z = 11); chu kì 3 (do với 3 lớp electron), group IA (do 1 electron hóa trị, thành phần s).

- Tính hóa học vẹn toàn tố:

+ Na có một electron ở lớp bên ngoài nằm trong nên Na là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh.

+ Na với Xu thế nhượng bộ 1 electron lớp bên ngoài nằm trong Khi nhập cuộc phản xạ chất hóa học nhằm đạt thông số kỹ thuật vững chắc của Ne.

Na ⟶ Na+ + 1e

+ Công thức oxit cao nhất: Na2O (là oxit bazơ)

+ Công thức hiđroxit tương ứng: NaOH (là bazơ mạnh).

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1. Cation R+ với thông số kỹ thuật electron ở phân lớp bên ngoài nằm trong là 2p6. Vị trí của R vô bảng tuần trả chất hóa học là

A. Chu kì 2, group VIA.

B. Chu kì 2, group VIIIA.

C. Chu kì 3, group VIIA.

D. Chu kì 3, group IA.

Lời giải:

Đáp án D

Cation R+ với thông số kỹ thuật electron ở phân lớp bên ngoài nằm trong là 2p6

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào

⇒ Cation R+ với 10 electron.

⇒ Nguyên tử R với 11 electron

⇒ Cấu hình electron của R là 1s2s2p3s1.

⇒ R nằm trong chu kì 3, group IA.

Câu 2. Nguyên tử của thành phần X với phân lớp bên ngoài nằm trong là 3s. Tổng số electron ở những phân lớp s là 5. Nguyên tố X là

A. Al (Z = 13)

B. Phường (Z = 15)

C. Na (Z = 11)

D. K (Z = 19)

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử của thành phần X với phân lớp bên ngoài nằm trong là 3s.

⇒ Cấu hình electron của X với dạng 1s2s2p3sa.

Tổng số electron ở những phân lớp s là 5 ⇒ 2 + 2 + a = 5

⇒ a = 1

⇒ Số hiệu vẹn toàn tử của X là 11.

⇒ Nguyên tố X là Na (Z = 11)

Quảng cáo

Xem tăng cơ hội viết lách thông số kỹ thuật electron của những thành phần chất hóa học hoặc, cụ thể khác:

  • Cấu hình electron của Ne

  • Cấu hình electron của Al

  • Cấu hình electron của Ni

  • Cấu hình electron của N

  • Cấu hình electron của O

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề