chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

Câu hỏi:

18/06/2019 26,364

C. Ca(OH)2

Bạn đang xem: chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Lưu ý Nguyên tắc thực hiện mượt nước cứng là hạn chế mật độ cation Ca2+ và Mg2+ nội địa cứng

Nên hóa học rất có thể thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là những hóa học hòa nhập nước nhằm kết phù hợp với ion Ca2+ , Ng2+ thành những hóa học kết tủa ko tan nội địa.

Ca(HCO3)2  +Ca(OH)2 2CaCO3  +2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt nhập những dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số tình huống đem đưa đến kết tủa là:

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 2:

Khi nói tới sắt kẽm kim loại kiềm , tuyên bố này sau đó là sai ?

A. Các sắt kẽm kim loại kiềm đem white color bạc và đem ánh kim

B. Trong ngẫu nhiên , những sắt kẽm kim loại kiềm chỉ tồn bên trên ở dạng hợp ý chất

C. Từ Li cho tới Cs năng lực phản xạ với nước hạn chế dần

D. Kim loại kiềm đem sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi thấp

Câu 3:

Kim loại phản xạ được với nước ở sức nóng phỏng thông thường là:

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ba.

Xem thêm: bài văn thuyết minh về cây bút bi

Câu 4:

Trong bảng tuần trả những yếu tố chất hóa học, sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong nhóm

A.  IA.

B.  IIIA.

C.  IVA.

D. IIA.

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

A. Cl2, AgNO3, MgCO3.

B. Cl2, HNO3, CO2.

C. HCl, HNO3, NaNO3.

D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.

Câu 6:

Tiến hành những thử nghiệm sau :

(1) cho tới dd NaOH nhập dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl cho tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S nhập dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư nhập dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư nhập dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen nhập dd KMnO4.

Sau Khi những phản xạ kết thúc giục , đem từng nào thí sát hoạch được kết tủa  ?

A. 3

B. 5

C. 6

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 136

D. 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK