chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 76,245

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- vô cấu trúc phân tử nên có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song nên không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 links song vô phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của hợp ý hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng links Một trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

B. các loại links Một trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

C. thứ tự động links Một trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

D. bản hóa học links Một trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học nào là là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm vừa đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau.

B. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu đặc điểm không giống nhau.

C. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc điểm không giống nhau.

D. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc điểm không giống nhau.

Câu 5:

Chất nào là sau đấy là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của hợp ý hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK