chất nào sau đây không bị nhiệt phân

Câu hỏi:

02/07/2022 4,964

Bạn đang xem: chất nào sau đây không bị nhiệt phân

B. Na2CO3.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án chính là: B

Muối Na2CO3 không trở nên sức nóng phân.

Các muối: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCO3 bị sức nóng phân.

Ca(HCO3)2 to CaCO3 + CO2 ↑ + H2O

Mg(HCO3)2 to MgCO3 + CO2 ↑ + H2O

CaCO3 to CaO + CO2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch Na2CO3 tính năng với hỗn hợp hóa học nào là tại đây nhận được kết tủa?

A. NaNO3.

B. MgCl2.

C. KCl.

D. H2SO4.

Câu 2:

Một khuôn nước với chứa chấp những ion: Ca2+, Na+, SO42;HCO3. Mẫu nước này nằm trong loại

A. nước mượt.

B. nước với tính cứng vĩnh cửu.

C. nước với tính cứng trong thời điểm tạm thời.

D. nước với tính cứng toàn phần.

Câu 3:

Trên mặt phẳng của dụng cụ thực hiện vì thế nhôm được phủ kín một tấm hợp ý hóa học X đặc biệt mỏng dính, bền và mịn, ko cùng với nước và khí ngấm qua chuyện. Chất X là

A. nhôm nitrat.

Xem thêm: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

B. nhôm sunfat.

C. nhôm oxit.

D. nhôm clorua.

Câu 4:

Kim loại Mg tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng đưa đến muối hạt và

A. O2.

B. H2O.

C. Cl2.

D. H2.

Câu 5:

Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại K phản xạ với H2O, nhận được H2 và hóa học nào là sau đây?

A. KOH.

B. K2O.

C. KCl.

D. K2O2.

Câu 6:

Khử trọn vẹn 8 gam Fe2O3 nên dùng một vừa hai phải đầy đủ m gam Al. Giá trị của m là

A. 1,35.

B. 5,6.

C. 2,8.

D. 2,7.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK