chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với etilen

Câu hỏi:

04/07/2022 8,621

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với etilen

C. but -1- en.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: C

Chất nằm trong lệ thuộc sản phẩm đồng đẳng với etilen là: but -1- en (CH2=CH–CH2–CH3)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây ko phản xạ được với AgNO3/NH3?

A. but-2-in.

B. propin.

C. but-1-in.

D. axetilen.

Câu 2:

Đặc điểm nào là sau đó là của hiđrocacbon no?

A. Có tối thiểu một vòng no.

B. Có tối thiểu một links song.

C. Chỉ với links song.

D. Chỉ với links đơn.

Câu 3:

Phản ứng hiđro hóa anken nằm trong loại phản xạ nào là bên dưới đây?

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

A. phản ứng nằm trong.

B. phản ứng phân bỏ.

C. phản ứng tách.

D. phản ứng thế.

Câu 4:

Anken CH3-CH=CH-CH3 có thương hiệu là

A. metylprop-2-en.

B. but-2-en.

C. but-1-en.

D. but-3-en.

Câu 5:

Nung rét một lượng butan vào trong bình kín (với xúc tác mến hợp), chiếm được 0,47 mol láo thích hợp X bao gồm H2 và những hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn cỗ X vào trong bình chứa chấp hỗn hợp Br2 dư thì với tối nhiều a mol Br2 phản xạ, lượng bình tăng 9,52 gam và bay đi ra láo thích hợp khí Y. Đốt cháy trọn vẹn Y cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,28 mol O2, chiếm được CO2 và H2O. Tìm độ quý hiếm của a.

Câu 6:

Etilen nằm trong thích hợp HBr rất có thể đưa đến tối nhiều từng nào thành phầm hữu cơ?

A. 3

B. 2

C. 0

D. 1