chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 119,803

B. chân ko.

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ so sánh với chân không.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo tấp tểnh luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày phẳng phiu.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào lượt thì góc khúc xạ tăng từng ấy lượt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ không gian vô môi trường xung quanh đem phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc chừng độ sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vày.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước vày 4/3, của benzen vày 1,5, của thủy tinh anh flin là một trong những,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: mọi từ trường đều phát sinh từ

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK