chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng

Câu hỏi:

09/10/2019 132,470

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng

A. luôn to hơn 1.     

Đáp án chủ yếu xác

GIẢI THÍCH: ĐÁP ÁN: A

Chiết suất của chân ko so với độ sáng là 1 trong những. Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì đều to hơn vô chân ko.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ bản năng toàn phần là:

A. gương bằng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu phân tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn phân tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn bởi vì góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Trong những đánh giá sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, đánh giá ko trúng là

A. Tia khúc xạ nằm tại vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mày bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

C. Khi góc cho tới bởi vì 0, góc khúc xạ cũng bởi vì 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn bởi vì góc cho tới.

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh đem phân tách suất nhỏ sang trọng môi trường xung quanh đem phân tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh đem phân tách suất rộng lớn sang trọng môi trường xung quanh đem phân tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi đem sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là bởi vì độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 5:

Khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khí vô nước thì

A. góc khúc xạ tách Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn bởi vì góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ trọng thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn nhỏ hơn góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ hơn góc cho tới.