chức năng nào dưới đây của nhà nước ta là căn bản nhất

Câu hỏi:

04/08/2019 45,130

Bạn đang xem: chức năng nào dưới đây của nhà nước ta là căn bản nhất

A. Chức năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và thi công.

Đáp án chủ yếu xác

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, an toàn xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam sở hữu nhì công dụng cơ bạn dạng tuy nhiên công dụng tổ chức triển khai và thi công là căn bạn dạng nhất, lưu giữ tầm quan trọng đưa ra quyết định. Bởi vì thế, với núi sông xã hội ngôi nhà nghĩa, công dụng đáp ứng an toàn chủ yếu trị và trật tự động xã hội "mới đơn giản những việc làm thu dọn trước lúc thi công, chứ chưa hẳn là đích thân ái việc xây dựng".

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc điểm sáng này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện tại như vậy nào?

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước chăm sóc quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc bản địa sở hữu bạn dạng sắc riêng biệt của tớ.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ ghi chép riêng biệt.

Câu 3:

Tính dân chúng của Nhà VN thể hiện tại ở việc

A. ngôi nhà VN là Nhà nước của dân chúng, vì thế dân chúng, vì thế dân chúng.

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

B. ngôi nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

D. dân chúng tích cực kỳ làm việc vì thế giang sơn.

Câu 4:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống lâu đời chất lượng tốt rất đẹp của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 5:

Khẳng ấn định này sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì thế dân, vì thế nhân tư thục nên.

B. Nhà VN vì thế dân chúng nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà VN vì thế dân chúng quản lí lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là núi sông quản lí lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành núi sông, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

D. niềm tin tưởng.

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là