cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

Câu hỏi:

18/06/2022 960

A. trình chừng phân công sức động xã hội.

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

B. việc dùng làm việc theo dõi ngành.

C. trình chừng cách tân và phát triển lực lượng phát triển.

D. việc chiếm hữu kinh tế tài chính theo dõi bộ phận.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đích là: D

Cơ cấu ngành là phần tử cơ phiên bản nhất của cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, phản ánh chuyên môn phân công sức động xã hội, việc dùng làm việc theo dõi ngành và chuyên môn cách tân và phát triển của lực lượng phát triển.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần này tại đây không được xếp vô cơ cấu tổ chức cương vực một quốc gia?

A. Khu chiết xuất.

B. Ngành phát triển.

C. Điểm phát triển.

D. Vùng kinh tế tài chính.

Câu 2:

GNI phản ánh nội lực của

A. nguồn khoáng sản.

B. nền kinh tế tài chính.

C. nguồn làm việc.

D. vốn góp vốn đầu tư.

Câu 3:

Thành phần này tại đây không được xếp vô cơ cấu tổ chức bộ phận kinh tế tài chính của một quốc gia?

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

A. Nhà nước.

B. Ngoài nước non.

C. Nông - lâm - ngư nghiệp.

D. Khu vực với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Câu 4:

Nhận quyết định này tại đây không đúng với GNI?

A. Đo lường tổng mức công dân đem quốc tịch.

B. Đánh giá chỉ sự phát triển kinh tế tài chính của từng vương quốc.

C. GDP dùng để làm phân tách quy tế bào, cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. GNI là thước đo tổng thống nhất của nền kinh tế tài chính.

Câu 5:

GDP và GNI trung bình đầu người là tiêu chuẩn để

A. đánh giá chỉ quality cuộc sống thường ngày và tuổi tác lâu ở từng vương quốc.

B. thể hiện nay sự tùy thuộc vào nền kinh tế tài chính, dân sinh sống ở những nước.

C. thể hiện nay cường độ tiện nghi vấn, dạy dỗ và đặc thù kinh tế tài chính.

D. đánh giá chỉ chuyên môn cách tân và phát triển kinh tế tài chính và nấc sinh sống dân sinh sống.

Câu 6:

Nhận quyết định này tại đây đích với GNI?

A. GDP dùng để làm phân tách quy tế bào, cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

B. Thể hiện nay mối cung cấp của tôn tạo rời khỏi vô một vương quốc.

C. Thể hiện nay sự phồn vinh, năng lực cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

D. GNI là thước đo tổng thống nhất của nền kinh tế tài chính.

Xem thêm: câu nói bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây là của ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK