cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

Câu hỏi:

19/06/2022 666

Bạn đang xem: cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

A. lao động và theo gót tuổi hạc.

C. tuổi và theo gót giới.

Đáp án chủ yếu xác

D. tuổi và chuyên môn văn hoá.

Đáp án trúng là: C

Cơ cấu sinh học tập của số lượng dân sinh bao gồm cơ cấu tổ chức theo gót tuổi hạc và theo gót giới.

- Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót nam nữ biểu thị vì thế tỉ trọng nam nữ (tỉ lệ giới phái nam và giới phái đẹp vô tổng số dân) hoặc tỉ số nam nữ (100 phái đẹp thì ứng đem từng nào nam).

- Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót tuổi hạc biểu thị tỉ trọng số lượng dân sinh theo gót những group tuổi hạc chắc chắn vô tổng số dân. Các group tuổi hạc rất có thể được phân theo gót khoảng cách đều nhau như: 0 - 4 tuổi hạc, 5 - 9 tuổi hạc, 10 - 14 tuổi hạc,... hoặc không được đều nhau như: 0 - 14 tuổi hạc, 15 - 64 tuổi hạc, 65 tuổi hạc trở lên trên.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện ni, ở những nước đang được cải cách và phát triển tỉ suất giới của trẻ nhỏ mới nhất sinh rời khỏi thông thường cao (bé trai đặc biệt nhiều hơn thế bé xíu gái), đa phần là vì tác dụng của

A. tâm lí, luyện quán.

B. chính sách số lượng dân sinh.

C. hoạt động phát hành.

D. tự nhiên - sinh học tập.

Câu 2:

Nhận lăm le nào là tại đây trúng với tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh trái đất hiện nay nay?

A. Gia tăng đương nhiên tăng nhanh chóng, quy tế bào số lượng dân sinh trái đất càng ngày càng rộng lớn.

B. Tốc phỏng ngày càng tăng số lượng dân sinh chậm trễ, quy tế bào số lượng dân sinh trái đất càng ngày càng hạn chế.

C. Tốc phỏng ngày càng tăng số lượng dân sinh chậm trễ, quy tế bào số lượng dân sinh trái đất khá ổn định lăm le.

D. Tốc phỏng ngày càng tăng số lượng dân sinh nhanh chóng, quy tế bào số lượng dân sinh trái đất càng ngày càng rộng lớn.

Câu 3:

Cơ cấu xã hội của số lượng dân sinh bao gồm cơ cấu tổ chức theo

A. giới và theo gót làm việc.

B. lao động và theo gót tuổi hạc.

C. trình phỏng văn hoá và theo gót giới.

D. lao động và chuyên môn văn hoá.

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 4:

Nhân tố nào là tại đây không tác động cho tới cơ cấu tổ chức theo gót giới?

A. Kinh tế.

B. Thiên tai.

C. Chuyển cư.

D. Tuổi lâu.

Câu 5:

Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót giới không nên biểu thị đối sánh tương quan thân thích giới

A. nam đối với giới phái đẹp.

B. nam đối với tổng dân.

C. nữ đối với giới phái nam.

D. nữ đối với tổng dân.

Câu 6:

Tốc phỏng ngày càng tăng số lượng dân sinh nhanh chóng, quy tế bào số lượng dân sinh trái đất càng ngày càng rộng lớn là do

A. tỉ lệ sinh hạn chế.

B. tỉ lệ tử vong tăng.

C. tỉ lệ tử vong hạn chế.

D. gia tăng đương nhiên hạn chế.

Câu 7:

vì sao thực hiện cho tới tỉ trọng xuất cư của một nước tạo thêm không phải là do

A. mức sinh sống thấp.

B. đời sinh sống trở ngại.

C. tự nhiên nghiêm khắc.

D. dễ dò thám việc thực hiện.

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK