đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 152,725

A. Xảy rời khỏi sự tiếp ăn ý và rất có thể đem hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian dối trở thành những NST kép

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào này sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào gửi gắm tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì này nhập tách phân?

A. Kì đầu I

B. Kì đằm thắm I

C. Kì đầu II

D. Kì đằm thắm II

Câu 3:

Trong tách phân, những NST xếp bên trên mặt mũi phẳng lì xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì đằm thắm I và kì sau I

B. Kì đằm thắm II và kì sau II

C. Kì đằm thắm I và kì đằm thắm II

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo rời khỏi sự ổn định ấn định về vấn đề di truyền

C. Tạo rời khỏi nhiều loại gửi gắm tử, thêm phần tạo nên sự đa dạng và phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu hình NST

Câu 5:

Phát biểu này tại đây chính với việc phân li của những NST ở kì sau I của tách phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch rời về 1 đặc biệt của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố này sau đó là đúng vào khi nói tới tách phân?

(1) Giai đoạn thực ra thực hiện giảm xuống 50% con số NST ở những tế bào con cái là tách phân I

(2) Trong tách phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh rời khỏi những tế bào con cái đem con số NST giảm xuống 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh rời khỏi đều phải có n NST kiểu như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

C. (1), (2), (3)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK