dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

Câu hỏi:

09/10/2019 127,471

Bạn đang xem: dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. những năng lượng điện gửi động

C. những năng lượng điện đứng yên

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

+ Dây dẫn đem loại năng lượng điện ko tương tác với những năng lượng điện đứng yên ổn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. tô tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại gửi dời được bố trí theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ mà lúc tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC nào là cơ thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay thích hợp kim)

A. không bao giờ thay đổi.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm bởi vì ko.

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

C. tăng cho tới vô đặc biệt.

D. hạn chế cho tới một giá chỉ trí không giống ko.

Câu 4:

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì

A. tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng.

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong số những ion nút mạng nhập sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Câu 5:

Bản hóa học loại năng lượng điện nhập hóa học khí là loại gửi dời đem vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau bởi vì nhì đầu nguyệt lão hàn tạo nên trở thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất tương tự nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn đều nhau.

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất tương tự nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn đều nhau.

Xem thêm: máy điện xoay chiều ba pha là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK