để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa nước ta cần

Câu hỏi:

14/07/2019 64,205

Bạn đang xem: để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa nước ta cần

A. Hạn chế dòng sản phẩm di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống dân cư vùng quê nhích sát lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm tách vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới bắt đầu từ công nghiệp hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Độ thị hóa cách tân và phát triển thời gian nhanh ko nối liền với quy trình công nghiệp hóa sẽ gây nên đi ra nhiều kết quả nguy hiểm về kinh tế tài chính - xã hội, môi trường thiên nhiên,... Chính chính vì thế, nhằm cắt giảm những tác động xấu đi của đô thị mới thì nên cần tổ chức đô thị mới xuất trừng trị hoặc nối liền với quy trình công nghiệp hóa.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn dân ở VN hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành kinh tế tài chính cách tân và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Câu 2:

Nhận ấn định nào là tại đây không đích thị về tác động tích rất rất của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo đi ra sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cách tân và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua với Điểm lưu ý nào là bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng.

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

B. Số dân trở nên đua tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tách.

C. Số dân trở nên đua tách tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tách.

Câu 4:

Để giảm sút biểu hiện di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp hầu hết và lâu lâu năm là

A. cách tân và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. tách tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. thi công vùng quê mới mẻ, đa dạng chủng loại hóa sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng với số dân khu đô thị tối đa VN là

A. Đồng bởi sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng bởi sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở VN với Điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Trình chừng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị tách.

C. Phân phụ vương khu đô thị đều trong số những vùng.

D. Quá trình đô thị mới ra mắt thời gian nhanh.

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

TÀI LIỆU VIP VIETJACK