đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận chuyển tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 vận chuyển tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số cân nhau trong số phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy chúng ta này vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) số học viên khá vày 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) sành lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ dùng giành thể hiện nay số lượng kilomet hoa trồng vô vườn trong phòng tứ chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa cân nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được vày tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 chuyến liên tục, với 4 chuyến xuất hiện nay mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mày 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vày điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu số nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành quả theo thứ tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua tía tổ làm việc của một đội nhóm tạo ra được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả team nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái khoáy của phép tắc tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái khoáy ví sinh nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm đùa vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian ngoan nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm đùa ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục đùa từng nào giờ ở Khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. sành AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một số trong những nội dung với vô cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô sung sướng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề ganh đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu thốn 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học