để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

Mã câu hỏi: 2798

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: động lực phát triển dân số là

CÂU HỎI KHÁC

  • Để tạo nên một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc gì?
  • Để thao tác làm việc với report, lựa chọn đối tượng người sử dụng này vô bảng lựa chọn đối tượng?
  • Để tạo nên thời gian nhanh một report, thông thường chọn lựa cách này trong số cơ hội bên dưới đây:
  • Đối tượng này tại đây ko thể update dữ liệu?
  • Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP.
  • Khi mong muốn sửa thay đổi design report, tớ lựa chọn report rồi nháy nút:
  • Khi report đang được ở cơ chế design, hoàn toàn có thể nháy nút này nhằm coi thành phẩm của báo cáo?
  • Khi há một report, nó được hiển thị bên dưới dạng nào?
  • Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
  • Với report, tớ ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?