để phân biệt dung dịch alcl3 và dung dịch kcl ta dùng dung dịch

Chọn đáp án C

- Dùng hỗn hợp NaOH nhằm phân biệt AlCl3 và KCl vì thế khi cho tới kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô AlCl3 có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện nay kết tủa dạng keo dán giấy tiếp sau đó kết tủa tan, còn KCl thì không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì.

- Phương trình hóa học:

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vô hỗn hợp chứa chấp 16 gam NaOH, nhận được hỗn hợp X. Khối lượng muối bột tan nhận được vô hỗn hợp X là

A. 18,9 gam

B. 23,0 gam

C. trăng tròn,8 gam

D. 25,2 gam

Câu 2:

Hòa tan m gam láo ăn ý KHCO3 và CaCO3 vô lượng dư hỗn hợp HCl. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 40

B. 100

C. 60

D. 50

Câu 3:

Có những hỗn hợp riêng lẻ ko dãn nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuốc test quan trọng nhằm nhận thấy toàn bộ những hỗn hợp bên trên là dung dịch

A. BaCl2

B. NaOH

C. Ba(OH)2

D. NaHSO4

Câu 4:

Có 5 khí đựng riêng lẻ vô 5 lọ là Cl2, O2, HCl, O3, SO2. Hãy lựa chọn trình tự động tổ chức nào là trong những trình tự động sau nhằm phân biệt những khí:

Xem thêm: of course you can come to the party

A. Quỳ tím độ ẩm, hỗn hợp KI/hồ tinh ranh bột, Cu đun nóng

B. Dung dịch AgNO3, hỗn hợp KI/hồ tinh ranh bột, người sử dụng đầu que đóm còn tàn đỏ

C. Nhận biết color của khí, hỗn hợp AgNO3, hỗn hợp KI/hồ tinh ranh bột, người sử dụng đầu que đóm còn tàn đỏ

D. Dung dịch H2S, hỗn hợp AgNO3, hỗn hợp KI

Câu 5:

Có 4 hóa học bột white color NaCl, AlCl3, MgCO3 và BaCO3. Chỉ người sử dụng H2O và những công cụ không giống với không hề thiếu rất có thể nhận thấy được từng nào chất

A. 2 chất

B. 3 chất

C. 4 chất

D. ko nhận thấy được

Câu 6:

Có những đánh giá sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho tới loại khu đất chua.

(b) Độ đủ chất của phân lân được Review vày Tỷ Lệ lượng photpho.

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. CaSO4.

(d) Người tao người sử dụng loại phân bón chứa chấp yếu tố kali nhằm tăng mạnh mức độ chống dịch, chống rét và chịu đựng hạn cho tới cây.

(e) Tro thực vật cũng là 1 loại phân kali vì thế với K2CO3.

(f) Amophot là 1 loại phân bón tinh vi.

Số đánh giá sai

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở