đề thi giữa kì 2 lớp 4

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 lớp 4

Bộ đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng ma mãnh trận đề thi đua chuẩn chỉnh theo gót Thông tư 22. Các đề thi đua tiếp sau đây cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán, ôn tập luyện những dạng bài xích tập luyện trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài xích thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 đạt sản phẩm cao. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân ái học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân ái học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tớ được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải vấn đề sau: Lớp 4A sở hữu 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân ái kì II. Trong số đó, sở hữu \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; sở hữu \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm bao phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách phép tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đích thị ghi 1 điều, câu có khá nhiều ý phân tách theo gót những ý)

Câu 1.

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân ái học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi phụ vương.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi phụ vương.

C. Hai mươi lăm phân tách tứ mươi phụ vương.

D. Bốn mươi phụ vương phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành sở hữu Điểm sáng là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều nhau.

C. Hai lối chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều đích thị.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vì chưng với phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD sở hữu :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án đích thị vô khu vực chấm:

a) Các cặp canh tuy vậy song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật sở hữu nữa chu vi là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân ái học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này sở hữu \frac{2}{3}số dù vuông đang được tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đấy là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh đều nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và đều nhau.

C. Có tứ góc vuông và sở hữu nhì cặp cạnh đối lập đều nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: of course you can come to the party

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề thi đua thân ái kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này nhỏ hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vì chưng phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích viết lách vô khu vực chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được buôn bán 25kg gạo, chiều tối buôn bán 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được buôn bán 25kg gạo, chiều tối buôn bán 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của cửa hàng sau buổi sáng sớm buôn bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo chiều tối buôn bán là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập luyện thân ái kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn thi đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề thi đua thân ái kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề thi đua thân ái học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân ái kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt toàn cỗ đề thi đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: bài văn tả cây cối lớp 5