đề thi giữa kì 2 toán 4

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 4

Bộ đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề đua chuẩn chỉnh theo dõi Thông tư 22. Các đề đua sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng tài năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài xích tập dượt trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài xích đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 đạt sản phẩm cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tớ được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành tê liệt là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải Việc sau: Lớp 4A sở hữu 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thuộc kì II. Trong số đó, sở hữu \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; sở hữu \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm bao phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách quy tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu trúng ghi 1 điều, câu có tương đối nhiều ý phân chia theo dõi những ý)

Câu 1.

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi phụ thân.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi phụ thân.

C. Hai mươi lăm phân chia tư mươi phụ thân.

D. Bốn mươi phụ thân phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành sở hữu Đặc điểm là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều nhau.

C. Hai lối chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều trúng.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành tê liệt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số nào là tại đây ko bởi vì với phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD sở hữu :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án trúng vô khu vực chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật sở hữu nữa chu vi là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình nào là sở hữu \frac{2}{3}số dù vuông tiếp tục tô đậm? (0,5 điểm)

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào là bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vệt > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh đều nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều nhau.

C. Có tư góc vuông và sở hữu nhì cặp cạnh đối lập đều nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô tê liệt số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp tê liệt. (1,5 điểm)

Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vệt > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô tê liệt số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp tê liệt. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập tê liệt là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số nào là nhỏ hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số nào là sau đây bởi vì phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích viết lách vô khu vực chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sáng sớm phân phối là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều phân phối là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề đua thân thuộc học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thuộc kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng toàn cỗ đề đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: đông nam bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ