đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số cân nhau trong những phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng ấn định này sau đấy là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn này vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay quy tắc tính (tính nhanh chóng nếu như với thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) số học viên khá vày 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang đến AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ gia dụng tranh giành thể hiện nay số km hoa trồng vô vườn ở trong phòng tư các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong những xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và mái ấm Mai trồng số hoa cân nhau.

D) Tổng số hoa mái ấm Lan và Mai trồng được vày tổng số hoa mái ấm Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 đợt thường xuyên, với 4 đợt xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 6: Tính hóa học của quy tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính gửi gắm hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân chia vày điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được sản phẩm thứu tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay quy tắc tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua thân phụ tổ làm việc của một tổ phát hành được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả team nhiều hơn nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang đến AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của quy tắc tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược sánh sinh nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay quy tắc tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm nghịch tặc vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian lận nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch tặc ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở Khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với vô cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu, Thầy/Cô mừng rỡ lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo đòi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ