de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Với cỗ 3 Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc sách Kết nối học thức hùn học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao nhập bài bác đua Giữa kì 2 Toán 6.

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (3 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem tiếng giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

s

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  gọi như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhì phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Làm tròn trặn số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhì là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào là sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Câu 5: Câu nào là sai trong số câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song thì bọn chúng ko hạn chế nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M cộng đồng thì bọn chúng hạn chế nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

Quảng cáo

Câu 6: Chiếc cây bút chì nhập hình vẽ sau đây có tính lâu năm vì chưng bao nhiêu? 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

c) 21,45 + (–13,24)

d) 123,5 – 14,6 . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x + 3,25 = 6,15

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm): Một mái ấm thầu kiến tạo nhận xây đựng một mái ấm với ngân sách là 360 000 000 đồng tuy nhiên gia chủ van hạ bớt 2,5% và mái ấm thầu tiếp tục đồng ý. Tính số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao mang đến OA = 3 cm; OB = 6 centimet.

a) Điểm A đem nằm trong lòng nhì điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C bên trên tia Ox sao mang đến C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp OC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng: Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  gọi như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhì phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Giải thích:

Phân số -23 gọi là âm nhì phần tía.

Vậy lựa chọn B.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 14

B. 34

C. 12

D. 23.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, hình chữ nhật được phân thành 4 phần cân nhau và tô màu sắc 3
phần.

Do ê, phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ bên trên là: 34

Vậy lựa chọn B.

Câu 3: Làm tròn trặn số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhì là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Giải thích:

Chữ số thập phân loại nhì của số 79,8245 là 2.

Chữ số phía bên phải ngay tắp lự nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân loại nhì không thay đổi là 2 và quăng quật những chữ số kể từ chữ số thập phân loại tía trở chuồn.

Vậy số 79,8245 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số thập phân loại nhì là 79,82.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào là sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, điểm A phía trên đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu A ∈ d.

Điểm B ko ở đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu B ∉ d.

Vậy lựa chọn C.

Câu 5: Câu nào là sai trong số câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song thì bọn chúng ko hạn chế nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M cộng đồng thì bọn chúng hạn chế nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

Giải thích:

Các tuyên bố A, C, D đích thị.

Phát biểu B sai vì như thế hai tuyến phố trực tiếp ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy nhiên song hoặc trùng nhau.

Vậy lựa chọn B.

Câu 6: Chiếc cây bút chì nhập hình vẽ sau đây có tính lâu năm vì chưng bao nhiêu? 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, một đầu của cái cây bút chì trùng với vạch số 0 và đầu ê trùng với vạch số 8.

Do ê cái cây bút chì có tính lâu năm 8 centimet.

Vậy lựa chọn A.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) 21,45 + (–13,24)

= 21,45 –13,24

= 8,21.

d) 123,5 – 14,6 . 2

= 123,5 – 29,2

= 94,3.

Bài 2 (1,5 điểm):

a) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm):

Xem thêm: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

Cách 1:

Nếu coi số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở ban sơ là 100% thì số chi phí xây nhà ở sau khoản thời gian bớt đối với số chi phí ban sơ là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số chi phí gia chủ van hạ bớt là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

a) Trên tia Ox, tớ đem OA < OB (vì 2 centimet < 4 cm)

Do ê, điểm A nằm trong lòng nhì điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm trong lòng nhì điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 centimet.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB vì:

+ Điểm A nằm trong lòng nhì điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB nên:

AC = BC = AB2 = 32 = 1,5 (cm)

Điểm C nằm trong lòng nhì điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch (cùng nằm trong tia Ox)

+ BC < OB (1,5 centimet < 6 cm)

Vì điểm C nằm trong lòng nhì điểm O và B nên:

OC + BC = OB

OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 centimet.

Bài 5 (0,5 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số cân nhau trong số phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng quyết định nào là sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta nào là vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như đem thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) số học viên khá vì chưng 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) tường lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang đến AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Câu 2:Tính tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Điểm K nằm trong lòng nhì điểm nào?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Điểm M và điểm H.
B. Điểm M và điểm N.
C. Điểm H và điểm N.
D. Điểm O và điểm M.

Câu 5: Nếu M là 1 trong những điểm của đoạn trực tiếp AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm trong lòng nhì điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M hoàn toàn có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm trong lòng nhì điểm A và B.

Câu 6: Nếu A và B là nhì điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai tuyến phố trực tiếp không giống nhau

B. AB và BA là nhì đoạn trực tiếp trùng nhau

C. AB và BA là nhì cơ hội gọi của và một tia

D. AB và BA là nhì tia đối nhau

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Tìm x:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 2 (2 điểm): Một trư­ờng học tập có một 200 học viên. Số học viên đem học tập lực khoảng rung rinh Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số học viên khá rung rinh Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số còn sót lại là học viên đảm bảo chất lượng. Tính số học viên đảm bảo chất lượng của tr­ường này.

Bài 3 (2 điểm):Một xe pháo sản phẩm đem lượng lúc không chở sản phẩm hoá là 6T. Trên xe pháo chở 4 thùng sản phẩm, từng thùng đem lượng là một trong những,2 tấn. Một cây cầu đem hải dương hướng dẫn được cho phép những xe pháo đem lượng không thực sự 10T trải qua. Hỏi xe pháo sản phẩm bên trên đạt được phép tắc qua loa cầu không?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy nhì điểm A và B sao mang đến OA = 5 centimet,

OB = 10 centimet.

a) Chứng minh A nằm trong lòng O và B. Tính AB.

b) Điểm A đem là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao mang đến OC = 4 centimet. Tính BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh:Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) .

Xem thử

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Bộ đề đua năm học tập 2022 - 2023 những lớp những môn học tập được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tổ hợp và biên soạn theo dõi Thông tư tiên tiến nhất của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, được tinh lọc kể từ đề đua của những ngôi trường bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.