đề thi toán giữa kì 2 lớp 4

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án

Bộ đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề đua chuẩn chỉnh theo đuổi Thông tư 22. Các đề đua tiếp sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán, ôn tập luyện những dạng bài xích tập luyện trọng tâm, sẵn sàng cho tới bài xích đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 2 lớp 4

1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tớ được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành bại là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải vấn đề sau: Lớp 4A sở hữu 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thiết kì II. Trong số đó, sở hữu \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; sở hữu \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách luật lệ tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đích thị ghi một điểm, câu có tương đối nhiều ý phân tách theo đuổi những ý)

Câu 1.

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân tách tứ mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền nhập chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền nhập chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành sở hữu Đặc điểm là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập cân nhau.

C. Hai lối chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều đích thị.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, độ cao là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành bại là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 5: Phân số nào là tại đây ko vị với phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD sở hữu :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Điền đáp án đích thị nhập điểm chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh cân nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật sở hữu nữa chu vi là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình nào là sở hữu \frac{2}{3}số dù vuông đang được tô đậm? (0,5 điểm)

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào là bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp nhập điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp nhập điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Xem thêm: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh cân nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và cân nhau.

C. Có tứ góc vuông và sở hữu nhì cặp cạnh đối lập cân nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, nhập bại số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại. (1,5 điểm)

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh nhập vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp nhập điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp nhập điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, nhập bại số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập bại là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số nào là nhỏ thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số nào là tiếp sau đây vị phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp viết lách nhập điểm chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của siêu thị sau buổi sớm phân phối là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều phân phối là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt là:

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi hóa 8

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập luyện thân thiết kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thiết kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt toàn cỗ đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.