đề thi toán giữa kì 2 lớp 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 2 lớp 6

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem quái trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta này vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính (tính nhanh chóng nếu như đem thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) số học viên khá vì chưng 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu vật dụng tranh giành thể hiện tại số kilomet hoa trồng nhập vườn trong phòng tư chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong số xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được vì chưng tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 lượt liên tục, đem 4 lượt xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

Câu 6: Tính hóa học của quy tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phú hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ thân đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vì chưng điểm O.

D) Tia không xẩy ra số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm thứu tự là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại quy tắc tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua phụ thân tổ làm việc của một đội nhóm tạo ra được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc đem từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của quy tắc tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới đem từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược sánh sinh nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường đem 3h nhằm nghịch tặc nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở quần thể vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian trá nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm nghịch tặc ở quần thể cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở Lúc cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung đem nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề thi đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 đem đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo dõi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường