địa lí 10 kết nối tri thức

Danh sách bài xích giải môn địa lí 10 kết nối tri thức. Các bài học kinh nghiệm được bố trí theo như đúng trình tự động lịch trình sách giáo khoa. Trong từng bài xích đều được giải ví dụ, cụ thể kể từ thắc mắc thảo luận cho tới thắc mắc rèn luyện, áp dụng. Hi vọng, thanhnienkhcn.org.vn khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn môn địa lí 10 kết nối tri thức.

Bạn đang xem: địa lí 10 kết nối tri thức

Phần một: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Phần hai: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương 1: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

Chương 2: TRÁI ĐẤT

Chương 3: THẠCH QUYỂN

Chương 4: KHÍ QUYỂN

Chương 5: THỦY QUYỂN

Chương 6: SINH QUYỂN

Chương 7: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Phần ba: ĐỊA LÍ KINH TẾ-XÃ HỘI

Chương 8: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Chương 9: CÁC NGUỒN LỰC, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chương 10: ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP. LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

Chương 11: ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Chương 12: ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ

Chương 13: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Xem thêm: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Giải bài xích tập luyện những môn khác

Giải SGK 10 Kết nối tri thức

Giải SGK 10 Chân trời sáng sủa tạo

Giải SGK 10 Cánh diều

Giải SBT lớp 10 liên kết tri thức

Giải SBT lớp 10 chân mây sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 10 Cánh diều

Giải đề chính học hành 10 Kết nối tri thức

Giải đề chính học hành 10 Chân trời sáng sủa tạo

Giải đề chính học hành 10 Cánh diều

Trắc nghiệm 10 Kết nối tri thức

Trắc nghiệm 10 Chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 10 Cánh diều