dịch tiếng trung phồn thể

Bạn đang xem: dịch tiếng trung phồn thể

Chuyển thay đổi Tiếng Trung phồn thể/Tiếng Trung giản thể

Làm thế nào là nhằm dùng khí cụ Hán tự động giản thể - phồn thể này?

Công cụ giờ Hoa này được dùng làm quy đổi Hán tự động kể từ phồn thể sang trọng giản thể hoặc kể từ giản thể sang trọng phồn thể. Công cụ hoàn toàn có thể quy đổi văn phiên bản Hán tự động lâu năm vô một lượt và không thay đổi khoảng cách lúc đầu. Nếu bạn thích thực hiện mang lại sườn to ra hơn, mừng rỡ lòng lấy ra ở góc cạnh sườn. Thông thông thường, Hán tự động giản thể được sử dụng ở (Cộng hòa Nhân dân) Trung Hoa, còn Hán tự động phồn thể được sử dụng ở những xã hội người Hoa ở quốc tế, Đài Loan và Hồng Kông.

Hướng dẫn từng bước nhằm dùng khí cụ này:

1. Nhập văn phiên bản gốc giờ Hoa vô sườn phía bên trái.

2. Chọn dạng Hán tự động giản thể hoặc phồn thể theo đuổi ý mong muốn và tiếp sau đó nhấp lựa chọn "Chuyển đổi".

Công cụ giờ Hoa này được dùng làm quy đổi Hán tự động kể từ phồn thể sang trọng giản thể hoặc kể từ giản thể sang trọng phồn thể. Công cụ hoàn toàn có thể quy đổi văn phiên bản Hán tự động lâu năm vô một lượt và không thay đổi khoảng cách lúc đầu. Nếu bạn thích thực hiện mang lại sườn to ra hơn, mừng rỡ lòng lấy ra ở góc cạnh sườn. Thông thông thường, Hán tự động giản thể được sử dụng ở (Cộng hòa Nhân dân) Trung Hoa, còn Hán tự động phồn thể được sử dụng ở những xã hội người Hoa ở quốc tế, Đài Loan và Hồng Kông.

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

Hướng dẫn từng bước nhằm dùng khí cụ này:

1. Nhập văn phiên bản gốc giờ Hoa vô sườn phía bên trái.

2. Chọn dạng Hán tự động giản thể hoặc phồn thể theo đuổi ý mong muốn và tiếp sau đó nhấp lựa chọn "Chuyển đổi".

Other pages and resources

Xem thêm: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

You may also be interested in:

Tiếng Trung Dạng La Tinh