điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây

Câu hỏi:

29/05/2020 87,570

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây

A. tùy thuộc vào số vòng thừng của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy thuộc vào môi trường xung quanh xung quanh

Đáp án chủ yếu xác

D. với đơn vị chức năng là H (henry)

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án C. Độ tự động cảm của cuộn thừng với dựa vào môi trường xung quanh xung xung quanh vì như thế chạm màn hình kể từ bởi bạn dạng thân mật ống thừng với dòng sản phẩm năng lượng điện sinh đi ra cũng tùy thuộc vào môi trường xung quanh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông riêng rẽ của một mạch kín dựa vào vào

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt mạch

B. năng lượng điện trở của mạch

C. chiều lâu năm thừng dẫn

D. thiết diện thừng dẫn

Câu 2:

Ống thừng 1 với nằm trong thiết diện với ống thừng 2 tuy nhiên chiều lâu năm ống và số vòng thừng đều nhiều hơn thế gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống thừng tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ống dây

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

B. bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

C. căn bậc nhị đợt độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống thừng với thông số tự động cảm 0,1 H với dòng sản phẩm năng lượng điện 200 mA chạy qua quýt. Năng lượng kể từ thu thập ở ống thừng này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một thừng dẫn với chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì với thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng thừng dẫn bên trên trên ống với nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống thừng 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua quýt nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

TÀI LIỆU VIP VIETJACK