độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc

Câu hỏi:

14/12/2019 191,465

Bạn đang xem: độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chạc dẫn

Đáp án chủ yếu xác

C độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chạc.

D. môi trường xung quanh xung xung quanh.

Đáp án: A

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc dẫn tròn trĩnh đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko dựa vào nửa đường kính thiết diện chạc dẫn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tách gấp đôi và 2 lần bán kính ống chạc tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chạc và chiều nhiều năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống dây

A. tách gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 đợt.

Câu 2:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. sự cân đối chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Câu 3:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập ống chạc tròn trĩnh phụ thuộc

A. chiều nhiều năm ống chạc.

Xem thêm: soạn văn tiểu đội xe không kính

B. số vòng chạc của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chạc bên trên một mét chiều nhiều năm ống.

Câu 4:

Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chạc tròn trĩnh tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chạc tròn trĩnh tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 đợt.

D. tách gấp đôi.

Câu 5:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mày phẳng phiu chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mày phẳng phiu trực tiếp đứng.

Câu 6:

Khi sự cân đối của chạm màn hình kể từ và sự cân đối của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì sự cân đối lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 đợt.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tách gấp đôi.