độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

14/12/2019 119,622

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Bạn đang xem: độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

B. kích thước véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

D. lượng của năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ tùy thuộc vào độ quý hiếm của năng lượng điện, kích thước véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện, kích thước chạm màn hình kể từ và ko dựa vào lượng của năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn xoe đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô chão.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện rời gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều lâu năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện vô ống dây

A. rời gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 thứ tự.

Câu 3:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì thế loại năng lượng điện chạy vô ống chão tròn xoe phụ thuộc

A. chiều lâu năm ống chão.

Xem thêm: khí hậu của nhật bản chủ yếu là

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều lâu năm ống.

Câu 4:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện vô chão tròn xoe tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn xoe tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 thứ tự.

D. rời gấp đôi.

Câu 5:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại quánh điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi bằng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi bằng trực tiếp đứng.

Câu 6:

Khi kích thước của chạm màn hình kể từ và kích thước của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì kích thước lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 thứ tự.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề

D. rời gấp đôi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK