độ lớn của lực lorexơ được tính theo công thức

Câu hỏi:

06/06/2020 37,383

Bạn đang xem: độ lớn của lực lorexơ được tính theo công thức

B. f=qvBsinα

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Độ rộng lớn của lực Lorexơ được xem bám theo công thức   f=qvBsinα

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là Đúng?Cho một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa đặt tuy vậy song với lối mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện trái chiều với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn bởi vì ko Khi tăng mức độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng Khi tăng mức độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Khi tăng mức độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Khi tớ thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Một đoạn chão dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ ứng dụng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ ứng dụng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ ứng dụng lên đoạn chão Khi nó ko tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão sở hữu vị trí đặt là trung điểm của đoạn chão.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mũi ứng dụng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập bám theo công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn chão dẫn bịa đặt nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập bám theo công thức B=FIlsinα không tùy thuộc vào độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn chão dẫn bịa đặt nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai chão dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song cách nhau chừng 32 (cm) nhập không gian, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chão một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chão 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mũi phẳng phiu 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M bởi vì ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái chiều với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái chiều với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm sở hữu độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với mặt mũi phẳng phiu chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

D. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ