đoạn chương trình sau giải bài toán nào

Câu hỏi:

10/05/2020 80,105

Bạn đang xem: đoạn chương trình sau giải bài toán nào

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Đáp án chủ yếu xác

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đoạn chương trình

   For I:=1 vĩ đại M do { I chạy vô phạm vi từ là 1 cho tới M}

   If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then { đánh giá I phân tách không còn cho tới 3 và cho tới 5 không}

   T := T + I; {Cộng dồn vô tổng}

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những biến chuyển vô câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Sau khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 vĩ đại 4 bởi S:=S+i;

   Giá trị của biến chuyển S bởi vì bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Câu 3:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh trúng :

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

A. for i:=1 vĩ đại 10; bởi x:=x+1;

B. for i:=1 vĩ đại 10 bởi x:=x+1;

C. for i:=10 vĩ đại 1 bởi x:=x+1;

D. for i =10 vĩ đại 1 bởi x:=x+1;

Câu 4:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần bởi vì độ quý hiếm cuối

Câu 5:

Hoạt động này tại đây lặp với số thứ tự lặp biết trước?

A. Giặt cho tới khi sạch

B. Học bài bác cho đến khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới khi sở hữu người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < biến chuyển kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến chuyển kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > vĩ đại < độ quý hiếm đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến chuyển kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối >; bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến chuyển kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

TÀI LIỆU VIP VIETJACK