đơn vị của hệ số tự cảm là

Câu hỏi:

26/08/2020 45,094

D. Henri(H).

Bạn đang xem: đơn vị của hệ số tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Đơn vị của thông số tự động cảm là Henry H.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vòng chạc phẳng phiu đem 2 lần bán kính 10 centimet đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu kích thước chạm màn hình từ Đề đánh giá 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2). Từ thông gửi vào vòng chạc Lúc véc tơ chạm màn hình kể từ B thích hợp bởi vì mặt mũi phẳng phiu vòng chạc một góc α = 30°

A. 50 Wb.

B. 0,005 Wb.

C. 12,5 Wb.

D. 1,25.10-3 Wb.

Câu 2:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tại tượng:

A. Xuất hiện tại loại năng lượng điện Lúc nối mạch với mối cung cấp.

B. Xuất hiện tại loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. Xuất hiện tại loại năng lượng điện nhập mạch kín.

D. Cảm ứng kể từ xẩy ra bởi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch cơ đổi mới thiên.

Câu 3:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình của một thanh dẫn năng lượng điện vận động tịnh tiến thủ với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi nhập một kể từ ngôi trường đều không phụ nằm trong nhập nhân tố nào là sau đây:

A. véc tơ vận tốc tức thời vận động của thanh.

B. thực chất sắt kẽm kim loại thực hiện thanh dẫn.

Xem thêm: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

C. chiều lâu năm của thanh.

D. chạm màn hình kể từ của kể từ ngôi trường.

Câu 4:

Một ống chạc đem thông số tự động cảm L = 0,1 H, độ mạnh loại năng lượng điện qua loa ống chạc tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 A trong tầm thời hạn 0,1 s. Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại bên trên ống chạc trong tầm thời hạn cơ là

A. 40V.

B. 10V.

C. 30V.

D. 20V.

Câu 5:

Theo quyết định luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. đem chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân thực hiện mạch năng lượng điện vận động.

B. xuất hiện tại Lúc nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. đem chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 6:

Công thức nào là tại đây được dùng để làm tính chừng tự động cảm của một ống chạc trống rỗng bao gồm N vòng, diện tích S S, đem chiều lâu năm l?

A. L=4π.10-7N2ls

B. L=4π.10-7N2sl

C. L=10-7.Nls

Xem thêm: động lực phát triển dân số là

D. L=10-7.N2sl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK