dùng nam châm thử ta có thể biết được

Câu hỏi:

15/04/2020 65,042

A. Độ mạnh yếu hèn của kể từ ngôi trường điểm bịa đặt nam châm hút test.

Bạn đang xem: dùng nam châm thử ta có thể biết được

B. Dạng đàng mức độ kể từ điểm bịa đặt nam châm hút test.

Đáp án chủ yếu xác

C. Độ rộng lớn và vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm hút test.

D. Hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm hút test.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này sau đây nói tới tạp đôno và tạp axepto nhập chào bán dẫn là không đúng?

A. Tạp đôno là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ êlectron dẫn.

B. Tạp axepto là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ lỗ rỗng.

C. Trong chào bán dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ trọng với tỷ lệ tạp axepto. Trong chào bán dẫn loại p, tỷ lệ lỗ rỗng dẫn tỉ trọng với tỷ lệ tạp đôno

D. Trong chào bán dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ trọng với tỷ lệ tạp đôno. Trong chào bán dẫn loại p, tỷ lệ lỗ rỗng tỉ trọng với tỷ lệ tạp axepto.

Câu 2:

Trên mặt mũi nước với nhị mối cung cấp phối hợp A, B cách nhau chừng 10,5 centimet, xê dịch ngược trộn với bước sóng trị đi ra là 1 trong,4 centimet. M là vấn đề bên trên mặt mũi nước phía trên đường thẳng liền mạch By vuông góc với AB bên trên B và cơ hội A một khoảng tầm 11,375 centimet. Điểm xê dịch với biên phỏng vô cùng đái bên trên khoảng tầm MB xa thẳm M nhất cơ hội M một khoảng tầm bằng

A. 2,875 cm

B. 3,65 cm

C. 0,725 cm

D. 1,5 cm

Câu 3:

Hai con cái nhấp lên xuống đơn y sì nhau, sợi thừng miếng nhiều năm vì chưng sắt kẽm kim loại, vật nặng trĩu với lượng riêng biệt D. Con nhấp lên xuống loại nhất xê dịch nhỏ vào phía trong bình chân ko thì chu kì xê dịch là T0, con cái nhấp lên xuống loại nhị xê dịch vào phía trong bình có một hóa học khí với lượng riêng biệt vô cùng nhỏ p=εD. Hai con cái nhấp lên xuống đơn chính thức xê dịch nằm trong 1 thời điểm t = 0, cho tới thời gian t0 thì con cái nhấp lên xuống loại nhất tiến hành được rộng lớn con cái nhấp lên xuống loại nhị trúng 1 xê dịch. Chọn phương án đúng

A. εt0=4T0

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

B. 2εt0=T0

C. εt0=T0

D. εt0=2T0

Câu 4:

Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện trường

A. Có những đàng mức độ xung quanh những đàng chạm màn hình kể từ.

B. Có những đàng mức độ ko kín.

C. Của những năng lượng điện đứng yên tĩnh.

D. Giữa nhị bạn dạng tụ năng lượng điện với năng lượng điện ko thay đổi.

Câu 5:

Một sợi dây rất dài 40 centimet đang xuất hiện sóng giới hạn, ngoài nhị đầu cố định và thắt chặt, còn tồn tại 3 điểm không giống đứng yên tĩnh, tần số sóng là 25 Hz. Khi sợi thừng giạng trực tiếp vận tốc xê dịch của điểm bụng là 2,25π m/s. Gọi x, hắn theo lần lượt là khoảng cách lớn số 1 và nhỏ nhất thân thiết nhị điểm bụng thường xuyên bên trên thừng. Giá trị của x/y gần độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 1,34

B. 1,43

C. 1,17

D. 1,56

Câu 6:

Nước với sức nóng dung riêng biệt c = 4,18 kJ/kg.độ, sức nóng hóa tương đối L = 2260 kJ/kg, lượng riêng biệt D = 1000 kg/m3. Để thực hiện bốc tương đối trọn vẹn 1 mm3 nước ở sức nóng phỏng lúc đầu 37°C trong vòng thời hạn 1 s vì chưng laze thì laze này cần với hiệu suất bằng

A. 4,5 W

B. 3,5 W

C. 2,5 W

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay

D. 1,5 W

TÀI LIỆU VIP VIETJACK