giải sách giáo khoa toán lớp 4

Giải bài bác tập dượt toán lớp 4 - Giải toán lớp 4 - Giải toán sgk lớp 4. Các bài bác tập dượt được giải và chỉ dẫn giải rất đầy đủ , cụt gọn gàng, dễ nắm bắt nhất nhằm mục đích hùn học viên tìm hiểu thêm và gia tăng kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và cách thức giải. Trong quy trình thực hiện nếu như đem gì không hiểu nhiều những chúng ta cũng có thể gửi gmail về địa chỉ: [email protected] sẽ được tương hỗ và trả lời vướng mắc.

Chương 1: Số đương nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) trang 5 Biểu thức đem có một chữ Luyện tập dượt trang 7 Các số đem sáu chữ số Luyện tập dượt trang 10 Hàng và lớp So sánh những số có rất nhiều chữ số Triệu và lớp triệu Triệu và lớp triệu (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 16 Luyện tập dượt trang 17 Dãy số tự động nhiên Viết số đương nhiên nhập hệ thập phân So sánh và xếp thự tự động những số tự động nhiên Luyện tập dượt trang 22 Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Giây, thế kỉ Luyện tập dượt trang 26 Tìm số khoảng cộng Luyện tập dượt trang 28 Biểu đồ Biểu đồ vật (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 33 Luyện tập dượt công cộng trang 35 Luyện tập dượt công cộng trang 36

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 4

Chương 2: Bốn luật lệ tính với những số đương nhiên. Hình học

1. Phép nằm trong và luật lệ trừ

Phép cộng Phép trừ Luyện tập dượt trang 40 Biểu thức đem chứa chấp nhị chữ Tính hóa học kí thác hoán của luật lệ cộng Biểu thức đem chứa chấp tía chữ Tính hóa học phối hợp của luật lệ cộng Luyện tập dượt trang 46 Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó Luyện tập dượt trang 48 Luyện tập dượt công cộng trang 48 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hai đường thẳng liền mạch vuông góc Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song Thực hành vẽ hình chữ nhật Thực hành vẽ hình vuông Luyện tập dượt trang 55 Luyện tập dượt công cộng trang 56

2. Phép nhân

Nhân với số mang 1 chữ số Tính hóa học kí thác hoán của luật lệ nhân Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia mang lại 10, 100, 1000,... Tính hóa học phối hợp của luật lệ nhân Nhân với số đem tận nằm trong là chữ số 0 Đề - xi - mét vuông Mét-vuông Nhân một số trong những với cùng 1 tổng Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu Luyện tập dượt trang 68 Nhân với số đem nhị chữ số Luyện tập dượt trang 69 Giới thiệu nhân số đem nhị chữ số với 11 Nhân với số đem tía chữ số Nhân với số đem tía chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 74 Luyện tập dượt công cộng trang 75

3. Phép chia

Chia một tổng cho 1 số Chia mang lại số mang 1 chữ số Luyện tập dượt trang 78 Chia một số trong những cho 1 tích Chia một tích cho 1 số Chia nhị số đem tận nằm trong là những chữ số 0 Chia mang lại số đem nhị chữ số Chia mang lại số đem nhị chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 83 Chia mang lại số đem nhị chữ số (tiếp theo) trang 83 Luyện tập dượt trang 84 Thương đem chữ số 0 Chia mang lại số đem tía chữ số Luyện tập dượt trang 87 Chia mang lại số đem tía chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 89 Luyện tập dượt công cộng trang 90 Luyện tập dượt công cộng trang 91

Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, 5, 9, 3

Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2 Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5 Luyện tập dượt trang 96 Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9 Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3 Luyện tập dượt trang 98 Luyện tập dượt công cộng trang 99 Ki-lô-mét vuông Luyện tập dượt trang 100

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành Diện tích hình bình hành Luyện tập dượt trang 104

Xem thêm: Top 3 kiểu giày Sneaker Hàn Quốc chính hãng được yêu thích

Chương 4: Phân số - Các luật lệ tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số

Phân số Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên Phân số và luật lệ phân tách số đương nhiên (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 110 Phân số bởi vì nhau Rút gọn gàng phân số Luyện tập dượt trang 114 Quy đồng hình mẫu số những phân số Quy đồng hình mẫu số những phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 117 Luyện tập dượt công cộng trang 118 So sánh nhị phân số nằm trong hình mẫu số Luyện tập dượt trang 120 So sánh nhị phân số không giống hình mẫu số Luyện tập dượt trang 122 Luyện tập dượt công cộng trang 123 phần 1 Luyện tập dượt công cộng trang 123 phần 2 Luyện tập dượt công cộng trang 124

2. Các luật lệ tính với phân số

Phép nằm trong phân số Phép nằm trong phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 128 Luyện tập dượt 2 trang 128 Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 131 Luyện tập dượt công cộng trang 131 Phép nhân phân số Luyện tập dượt trang 133 Luyện tập dượt trang 134 Tìm phân số của một số Phép phân tách phân số Luyện tập dượt trang 136 Luyện tập dượt trang 137 Luyện tập dượt công cộng trang 137 Luyện tập dượt công cộng trang 138 phần 1 Luyện tập dượt công cộng trang 138 phần 2 Luyện tập dượt công cộng trang 139

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi Diện tích hình thoi Luyện tập dượt trang 143 Luyện tập dượt công cộng trang 144

Chương 5: Tỉ số - Một số việc tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ phiên bản đồ

1. Tỉ số - Một số bài bác tương quan cho tới tỉ số

Giới thiệu tỉ số Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt trang 148 Luyện tập dượt trang 149 Luyện tập dượt công cộng trang 149 Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt 1 trang 151 Luyện tập dượt 2 trang 151 Luyện tập dượt công cộng trang 152 Luyện tập dượt công cộng trang 153

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

2.Tỉ lệ phiên bản đồ vật và ứng dụng

Tỉ lệ phiên bản đồ Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ vật (tiếp theo) Thực hành Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập dượt về số tự động nhiên Ôn tập dượt về số đương nhiên (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về số đương nhiên (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số tự động nhiên Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về biểu đồ Ôn tập dượt về phân số Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) phần 3 Ôn tập dượt về đại lượng Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về hình học Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo) Ôn tập dượt về dò thám số khoảng cộng Ôn tập dượt về dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó Ôn tập dượt về dò thám nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt công cộng trang 176 Luyện tập dượt công cộng trang 177 Luyện tập dượt công cộng trang 178 Luyện tập dượt công cộng trang 179

Mục lục Giải bài bác tập dượt SGK Toán lớp 4 theo gót chương Chương 1: Số đương nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Chương 2: Bốn luật lệ tính với những số đương nhiên. Hình học Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Chương 4: Phân số - Các luật lệ tính với phân số. Giới thiệu hình thoi Chương 5: Tỉ số - Một số việc tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ phiên bản đồ Chương 6: Ôn tập