giải vở bài tập toán lớp 4

Hướng dẫn giải toàn cỗ bài bác vô vở bài bác luyện (VBT) toán 4 luyện 1 một cơ hội cụ thể, dễ nắm bắt. Dưới đó là những bài bác giải được phân thể loại tương tự vở bài bác luyện toán 4 luyện 1. Vấn đề này, giúp đỡ bạn hiểu tra cứu giúp một cách tiện lợi và nhanh chóng chóng

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 4

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài bác 1: Ôn luyện những số cho tới 100 000

Giải bài bác 2: Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)

Giải bài bác 3: Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo) trang 5

Giải bài bác 4: Biểu thức đem có một chữ

Giải bài bác 5: Luyện luyện trang 7

Giải bài bác 6: Các số đem 6 chữ số

Giải bài bác 7: Luyện luyện trang 9

Giải bài bác 8: Hàng và lớp

Giải bài bác 9: So sánh những số có rất nhiều chữ số

Giải bài bác 10: Triệu và lớp triệu

Giải bài bác 11: Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Giải bài bác 12: Luyện luyện trang 14

Giải bài bác 13: Luyện luyện trang 15

Giải bài bác 14: Dãy số tự động nhiên

Giải bài bác 15: Viết số đương nhiên vô hệ thập phân

Giải bài bác 16: So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên

Giải bài bác 17: Luyện luyện trang 19

Giải bài bác 18: Yến, tạ, tấn

Giải bài bác 19: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Giải bài bác 20: Giây, thế kỉ

Giải bài bác 21: Luyện luyện trang 23

Giải bài bác 22: Tìm số tầm cộng

Giải bài bác 23: Luyện luyện trang 25

Giải bài bác 24: Biểu đồ

Giải bài bác 25: Biểu vật dụng (tiếp theo)

Giải bài bác 26: Luyện luyện trang 29

Giải bài bác 27: Luyện luyện cộng đồng trang 31

Giải bài bác 28: Tự đánh giá trang 33

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài bác 29: Phép cộng

Giải bài bác 30: Phép trừ

Giải bài bác 31: Luyện luyện trang 37

Giải bài bác 32: Biểu thức đem chứa chấp nhì chữ

Giải bài bác 33: Tính hóa học uỷ thác hoán của phép tắc cộng

Giải bài bác 34: Biểu thức đem chứa chấp thân phụ chữ

Giải bài bác 35: Tính hóa học phối hợp của phép tắc tính cộng

Giải bài bác 36: Luyện luyện trang 42

Giải bài bác 37: Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó

Giải bài bác 38: Luyện tập

Giải bài bác 39: Luyện luyện chung

Giải bài bác 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải bài bác 41: Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Giải bài bác 42: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Giải bài bác 43: Vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc

Giải bài bác 44: Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song

Giải bài bác 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giải bài bác 46: Thực hành vẽ hình vuông

Giải bài bác 47: Luyện tập

Giải bài bác 48: Luyện luyện chung

Giải bài bác 49: Nhân một số trong những với 1 chữ số

Giải bài bác 50: Tính hóa học uỷ thác hoán của phép tắc nhân

Giải bài bác 51: Nhân số 10, 100, 1000,... phân tách mang đến số 10, 100, 1000,...

Giải bài bác 52: Tính hóa học phối hợp của phép tắc nhân

Giải bài bác 53: Nhân với số tận nằm trong là chữ số 0

Giải bài bác 54: Đề - xi - mét vuông

Giải bài bác 55: Mét vuông

Giải bài bác 56: Nhân một số trong những với 1 tổng

Giải bài bác 57: Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó

Giải bài bác 58: Luyện luyện trang 68

Giải bài bác 59: Nhân số đem nhì chữ số

Giải bài bác 60: Nhân số đem nhì chữ số

Giải bài bác 61: Giới thiệu nhân nhẩm số đem nhì chữ số với 11

Giải bài bác 62: Nhân với số với thân phụ chữ số

Giải bài bác 63: Nhân với số đem thân phụ chữ số

Giải bài bác 64: Luyện luyện trang 74

Giải bài bác 65: Luyện luyện cộng đồng trang 75, 76

Giải bài bác 66: Chia một tổng cho 1 số

Giải bài bác 67: Chia mang đến số mang 1 chữ số

Giải bài bác 68: Luyện luyện trang 79

Giải bài bác 69: Chia một số trong những cho 1 tích

Giải bài bác 70: Chia một tích cho 1 số

Giải bài bác 71: Chia nhì số tận nằm trong là chữ số 0

Giải bài bác 72: Chia mang đến số đem nhì chữ số

Giải bài bác 73: Chia mang đến số đem nhì chữ số (tiếp theo)

Giải bài bác 74: Luyện luyện trang 85

Giải bài bác 75: Chia mang đến số đem nhì chữ số (tiếp theo)

Giải bài bác 76: Luyện luyện trang 87

Giải bài bác 77: Thương đem chữ số 0

Giải bài bác 79: Luyện luyện trang 90

Giải bài bác 78: Chia mang đến số đem thân phụ chữ số

Giải bài bác 80: Chia mang đến số đem thân phụ chữ số (tiếp theo)

Giải bài bác 81: Luyện luyện trang 92

Giải bài bác 82: Luyện luyện cộng đồng trang 93

Giải bài bác 83: Tự đánh giá trang 94, 95

Giải bài bác luyện những môn khác

Giải sgk lớp 4 liên kết tri thức

Giải giờ việt 4 liên kết tri thức

Giải giờ việt 4 luyện 1 liên kết tri thức

Giải giờ việt 4 luyện 2 liên kết tri thức

Tuyển luyện văn hình mẫu lớp 4 liên kết tri thức

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Giải toán 4 liên kết tri thức

Giải toán 4 luyện 1 liên kết tri thức

Giải toán 4 luyện 2 liên kết tri thức

Giải đạo đức nghề nghiệp 4 liên kết tri thức

Giải lịch sử dân tộc và địa lí 4 liên kết tri thức

Giải khoa học tập 4 liên kết tri thức

Giải technology 4 liên kết tri thức

Giải tin yêu học tập 4 liên kết tri thức

Giải âm thanh 4 liên kết tri thức

Giải mĩ thuật 4 liên kết tri thức

Giải sinh hoạt thưởng thức 4 liên kết tri thức

Giải sgk lớp 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải giờ việt 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải giờ việt 4 luyện 1 chân mây sáng sủa tạo

Giải giờ việt 4 luyện 2 chân mây sáng sủa tạo

Tuyển luyện văn hình mẫu lớp 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải toán 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải toán 4 luyện 1 chân mây sáng sủa tạo

Giải toán 4 luyện 2 chân mây sáng sủa tạo

Giải đạo đức nghề nghiệp 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải khoa học tập 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải lịch sử dân tộc và địa lí 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải technology 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải tin yêu học tập 4 chân mây sáng sủa tạo

Giải âm thanh 4 chân mây sáng sủa tạo 

Giải mĩ thuật 4 chân mây tạo nên phiên bản 1

Giải mĩ thuật 4 chân mây tạo nên phiên bản 2

Giải sinh hoạt thưởng thức 4 chân mây tạo nên phiên bản 1

Giải sinh hoạt thưởng thức 4 chân mây tạo nên phiên bản 2

Giải sgk lớp 4 cánh diều

Giải giờ việt 4 cánh diều

Giải giờ việt 4 luyện 1 cánh diều

Giải giờ việt 4 luyện 2 cánh diều

Tuyển luyện văn hình mẫu lớp 4 cánh diều

Giải toán 4 cánh diều

Giải toán 4 luyện 1 cánh diều

Giải toán 4 luyện 2 cánh diều

Giải đạo đức nghề nghiệp 4 cánh diều

Giải lịch sử dân tộc và địa lí 4 cánh diều

Giải khoa học tập 4 cánh diều

Giải technology 4 cánh diều

Giải tin yêu học tập 4 cánh diều

Giải âm thanh 4 cánh diều

Giải mĩ thuật 4 cánh diều

Giải sinh hoạt thưởng thức 4 cánh diều

Trắc nghiệm 4 Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Toán 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Tiếng việt 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Đạo đức 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Khoa học tập 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Lịch sử và địa lí 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Công nghệ 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Tin học tập 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm Hoạt động thưởng thức 4 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 4 Chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Toán 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Tiếng việt 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Đạo đức 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Khoa học tập 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Lịch sử và địa lí 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Công nghệ 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Tin học tập 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm Hoạt động thưởng thức 4 chân mây sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 4 Cánh diều

Trắc nghiệm Toán 4 cánh diều

Trắc nghiệm Tiếng việt 4 cánh diều

Trắc nghiệm Đạo đức 4 cánh diều

Trắc nghiệm Khoa học tập 4 cánh diều

Trắc nghiệm Lịch sử và địa lí 4 cánh diều

Trắc nghiệm Công nghệ 4 cánh diều

Trắc nghiệm Tin học tập 4 cánh diều

Trắc nghiệm Hoạt động thưởng thức 4 cánh diều

Giải sgk lớp 4 VNEN

Giải sgk giờ việt 4 luyện 1 VNEN

Giải sgk giờ việt 4 luyện 2 VNEN

Giải sgk toán 4 luyện 1 VNEN

Giải sgk toán 4 luyện 2 VNEN

Giải sgk khoa học tập 4 VNEN

Giải sgk lịch sử dân tộc và địa lí 4 VNEN 

Trắc nghiệm lớp 4

Trắc nghiệm giờ Việt 4 

Trắc nghiệm toán 4

Trắc nghiệm giờ anh 4

Giáo án lớp 4 mới mẻ năm 2023 - 2024

Giáo án toàn bộ những môn lớp 4 cánh diều

Giáo án toàn bộ những môn lớp 4 liên kết tri thức

Giáo án toàn bộ những môn lớp 4 chân mây sáng sủa tạo

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 4

Tuyển luyện bài bác văn hình mẫu lớp 4
Giải sgk toán giờ Anh 4
Các dạng toán lớp 4 thông thường gặp

Giải VBT lớp 4

Giải vở BT giờ Việt 4 luyện 1

Giải vở BT giờ Việt 4 luyện 2

Giải vở BT toán lớp 4 luyện 1

Giải vở BT toán lớp 4 luyện 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4

BT vào buổi tối cuối tuần toán 4

BT vào buổi tối cuối tuần giờ anh 4

BT vào buổi tối cuối tuần giờ việt 4

Xem thêm: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city