giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Câu hỏi:

25/02/2023 2,012

A. bước sóng số lượng giới hạn của độ sáng kích ứng hoàn toàn có thể tạo nên hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.

Bạn đang xem: giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Đáp án chủ yếu xác

B. bước sóng links với quang quẻ electron.

C. bước sóng của độ sáng kích ứng.

D. công bay electron ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

Đáp án A

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là bước sóng số lượng giới hạn của độ sáng kích ứng hoàn toàn có thể tạo nên hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Electron nhảy thoát ra khỏi sắt kẽm kim loại Khi với độ sáng phản vào là vì

A. độ sáng cơ với bước sóng xác lập.

B. véc tơ vận tốc tức thời của electron khi tới mặt phẳng kim lọai to hơn véc tơ vận tốc tức thời số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại cơ.

C. tích điện phôtôn to hơn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại cơ.

D. tích điện phôtôn độ sáng cơ to hơn tích điện của electron.

Câu 2:

Chiếu vào trong 1 tế bào quang quẻ năng lượng điện một chùm sáng sủa đơn sắc với bước sóng 0,48μm thì với loại quang quẻ năng lượng điện xuất hiện tại, Khi cơ nếu để nhập nhì đầu cực kỳ anốt và catốt một hiệu năng lượng điện thế hãm có tính rộng lớn bởi vì 1,88 V thì tiếp tục thực hiện độ mạnh loại quang quẻ năng lượng điện triệt chi tiêu. Công bay của sắt kẽm kim loại thực hiện catốt bằng

A. 0,07eV

B. 0,707eV

C. 70,7eV

D. 7,07eV

Câu 3:

Trong thực nghiệm Hecxơ: chiếu một chùm sáng sủa, vạc đi ra từ là một hồ nước quang quẻ vào trong 1 tấm kẽm thì thấy những electron nhảy thoát ra khỏi tấm sắt kẽm kim loại. Khi chắn chùm sáng sủa hồ nước quang quẻ bởi vì tấm thủy tinh anh dày thì thấy không tồn tại electron nhảy đi ra nữa, điều này bệnh tỏ

A. độ sáng vạc đi ra kể từ hồ nước quang quẻ với bước sóng nhỏ rộng lớn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm.

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

B. tấm thủy tinh anh tiếp tục hít vào toàn bộ độ sáng vạc đi ra kể từ hồ nước quang quẻ.

C. tấm sắt kẽm kim loại tiếp tục tích năng lượng điện dương và đem năng lượng điện thế dương.

D. chỉ mất độ sáng tương thích mới mẻ tạo nên được hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.

Câu 4:

Kim loại dùng để catốt của một tế bào quang quẻ năng lượng điện với công bay electron A = 2,2 eV. Chiếu nhập catốt một sự phản xạ với bước sóng λ. Muốn triệt chi tiêu loại quang quẻ năng lượng điện, người tớ phải kê nhập anốt và catốt một hiệu năng lượng điện thế hãm. Cách sóng có mức giá trị

A. 0,477μm

B. 0,377μm

C. 0,677μm

D. 0,577μm

Câu 5:

Kết ngược này tại đây Khi thực nghiệm với tế bào quang quẻ năng lượng điện là ko đúng?

A. Hiệu năng lượng điện thế hãm tùy theo tần số độ sáng kích ứng.

B. Khi hiệu năng lượng điện thế thân thích anốt và catốt là UAK=0 vẫn với loại quang quẻ năng lượng điện.

C. Cường chừng loại quang quẻ năng lượng điện bão hòa tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh chùm sáng sủa kích ứng.

D. Ánh sáng sủa kích ứng nên với tần số nhỏ rộng lớn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp Đúng. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là:

A. Cách sóng của độ sáng kích ứng phản vào sắt kẽm kim loại.

B. Công bay của những êlectron ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

C. Cách sóng số lượng giới hạn của độ sáng kích ứng nhằm tạo nên hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện sắt kẽm kim loại cơ.

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

D. Hiệu năng lượng điện thế hãm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK