hàm count dùng để làm gì

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2021 cho tới Mac Excel 2019 Excel 2019 cho tới Mac Excel 2016 Excel năm 2016 cho tới Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Bạn đang xem: hàm count dùng để làm gì

Hàm COUNT điểm con số dù với chứa chấp những số, bên cạnh đó điểm những số với nhập list tham lam đối. Sử dụng hàm COUNT để tìm hiểu số mục nhập nhập ngôi trường số trực thuộc phạm vi hoặc mặt hàng số. Ví dụ: chúng ta có thể nhập công thức sau nhằm điểm số nhập phạm vi A1:A20: =COUNT(A1:A20). Trong ví dụ này, nếu như năm dù nhập phạm vi với chứa chấp số thì thành quả vì thế 5.

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ Clip.

Cú pháp

COUNT(value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm COUNT với những đối số sau đây:

  • value1    Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham lam chiếu dù hoặc phạm vi nhập đó khách hàng muốn đếm số.

  • value2, ...    Tùy lựa chọn. Tối nhiều 255 mục, tham lam chiếu dù hoặc phạm vi bổ sung nhập đó khách hàng muốn đếm số.

Lưu ý: Các đối số có thể chứa hoặc tham lam chiếu đến các kiểu dữ liệu sự so sánh tuy nhiên chỉ các số mới được đếm.

Ghi chú

  • Các đối số là số, ngày hoặc trình bày dạng văn bản của số (ví dụ, số nằm nhập dấu trích dẫn, chẳng hạn như "1") sẽ được đếm.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ ko được đếm.

  • Nếu đối số là mảng hoặc tham lam chiếu, chỉ các các số nhập mảng hoặc tham lam chiếu đó mới được đếm. Các dù trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi nhập mảng hoặc tham lam chiếu sẽ ko được đếm.

  • Nếu khách hàng muốn đếm giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy dùng hàm COUNTA.

  • Nếu khách hàng chỉ muốn đếm những số phục vụ một số chi phí chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới mẻ. Để công thức hiển thị thành quả, hãy lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

08/12/2008

19

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

22,24

TRUE

#DIV/0!

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNT(A2:A7)

Đếm số dù chứa chấp số trong những dù kể từ A2 cho tới A7.

3

=COUNT(A5:A7)

Đếm số dù chứa chấp số trong những dù kể từ A5 cho tới A7.

2

=COUNT(A2:A7,2)

Đếm số dù chứa chấp số trong những dù kể từ A2 cho tới A7 và độ quý hiếm 2

4

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện và đào tạo, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin khí giới của người tiêu dùng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng đa dạng và phong phú.

Xem thêm: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

Tác giả

Bình luận