hàm if kết hợp vlookup

Hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel được dùng nhằm lần tìm kiếm độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu những ĐK. Trong số đó hàm Vlookup dùng nhằm tra cứu vớt SERP theo đuổi sản phẩm dọc còn hàm If là hàm ĐK, được dùng nhằm lần những độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu ĐK mang lại trước. Để lần hiểu cơ hội dùng hàm If phối kết hợp Vlookup, độc giả nằm trong xem thêm tiếp nội dung bài viết sau đây của Ben Computer.

Bạn đang xem: hàm if kết hợp vlookup

Hàm If nhập Excel

Hàm If nhập Excel được dùng nhằm lần tìm kiếm những độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu ĐK được mang lại trước nhập chuỗi. Nếu thỏa mãn nhu cầu ĐK, hàm trả về độ quý hiếm TRUE, còn nếu như không hàm trả về độ quý hiếm FALSE.

Cú pháp hàm If Excel sở hữu dạng như bên dưới đây:

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Hàm IF nhập Excel

Hàm Vlookup nhập Excel

Hàm Vlookup nhập Excel được dùng nhằm dò thám lần độ quý hiếm theo đuổi cột. Cú pháp hàm sở hữu dạng như bên dưới đây:

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]

Lưu ý, hàm Vlookup trả về thành quả lỗi #N/A còn nếu như không nhìn thấy độ quý hiếm lần lần.

Hàm Vlookup nhập Excel

Hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel trả về thành quả là True / False, Yes / No, … .

Trường phù hợp thông dụng nhất dùng hàm If phối kết hợp Vlookup là nhằm đối chiếu những độ quý hiếm tuy nhiên hàm Vlookup trả về với độ quý hiếm khuôn và trả về thành quả là Yes / No hoặc True / False.

Cú pháp hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel sở hữu dạng như bên dưới đây:

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, [range_lookup])

Trong đó:

– Lookup value: Giá trị này nói đến độ quý hiếm dù hoặc văn phiên bản tuy nhiên tất cả chúng ta đang được lần lần.

– Table_ array: xác quyết định phạm vi dù hoặc vùng tài liệu tuy nhiên tất cả chúng ta mong muốn lần tìm kiếm độ quý hiếm.

– Col_index_number: số cột tuy nhiên tất cả chúng ta mong muốn trả về độ quý hiếm.

– Range_lookup: tham số này là True hoặc False, nhận thành quả khớp đúng mực hoặc tài liệu tương tự động.

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

Cú pháp hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel

Ví dụ về phong thái dùng hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel

Để lần hiểu cơ hội sử dụng hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel, độc giả nằm trong xem thêm một vài ví dụ bên dưới đây:

Ví dụ 1

Giả sử mang lại bảng tài liệu sở hữu list những món đồ được liệt kê nhập cột A và con số những món đồ này ở nhập cột B, và các bạn đang được cần thiết đánh giá con số một món đồ nhập dù E1 nhằm thông tin cho tất cả những người người sử dụng rằng món đồ này còn hoặc tiếp tục phân phối không còn.

Công thức hàm Vlookup sở hữu dạng như sau:

=VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2,FALSE)

Tiếp theo đuổi dùng mệnh lệnh If đối chiếu thành quả hàm Vlookup trả về với 0 và trả về thành quả là “No” nếu như độ quý hiếm này bởi 9 hoặc “Yes” còn nếu như không phải:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2,FALSE)=0,”No”,”Yes”)

Hàm VLOOKUP phối kết hợp hàm IF nhiều điều kiện

Thay vì như thế dùng thành quả là Yes/ No, tất cả chúng ta rất có thể trả về thành quả là TRUE / FALSE hoặc Stock / Sold (còn sản phẩm / không còn hàng) bằng phương pháp dùng hàm Excel bên dưới đây:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2)=0,”Sold out”,”In stock”)

Ví dụ 2

Trong ví dụ này tất cả chúng ta dùng hàm If phối kết hợp Vlookup nhằm đối chiếu thành quả Output đầu ra hàm Vlookup với độ quý hiếm nhập dù không giống. Cho ví dụ tất cả chúng ta dùng hàm nhằm đối chiếu độ quý hiếm hàm Vlookup trả về to hơn hoặc bởi độ quý hiếm nhập dù G2 ko.

Công thức hàm If phối kết hợp Vlookup sở hữu dạng như bên dưới đây:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2)>=G2,”Yes!”,”No”)

Cách dùng hàm If phối kết hợp Vlookup

Một số Note Lúc dùng hàm If phối kết hợp Vlookup

  1. Để hàm Vlookup hoạt động và sinh hoạt, độ quý hiếm “lookup” luôn luôn cần nằm trong cột ngoài nằm trong phía trái của bảng tài liệu tuy nhiên các bạn sẽ nhập công thức Vlookup.
  2. Ngoài đi ra tất cả chúng ta rất có thể dùng hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel nhằm sửa những lỗi.

Trên phía trên Ben Computer vừa vặn reviews cho mình về hàm If phối kết hợp Vlookup nhập Excel, cú pháp và cơ hội dùng thế nào. Dường như độc giả rất có thể xem thêm tăng một vài nội dung bài viết tiếp tục sở hữu bên trên Ben Computer nhằm lần hiểu tăng những hàm lấy ký tự động ngẫu nhiên nhập Excel và cơ hội dùng những hàm này nhé.

Xem thêm: 

Xem thêm: nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội

  • Hàm Countifs nhập Excel