hàm số nào sau đây đồng biến trên r

Câu hỏi:

18/06/2019 155,090

B.Hàm số nào là tại đây đồng biến chuyển bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 2)

C. Hàm số nào là tại đây đồng biến chuyển bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 3)

D. Hàm số nào là tại đây đồng biến chuyển bên trên R. y= x-1/x+2 (ảnh 4)

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

- Tập xác lập của hàm số y=x1x+2 là \2. Do cơ loại A.

-  Hàm trùng phương luôn luôn có tầm khoảng đồng biến chuyển, nghịch ngợm biến chuyển nên loại C.

- Xét hàm nó = x3 + 4x2 + 3x – 1

y'=3x2+8x+3

Đạo hàm của hàm số ko to hơn 0 với từng x. Do cơ loại B.

- Xét hàm: y=13x312x2+3x+1

y'=x2x+3>0x

Suy rời khỏi hàm số đồng biến chuyển bên trên . Do cơ D đúng

Chọn D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến bên trên điểm vô cùng đái của đồ gia dụng thị hàm số y=13x3-2x2+3x-5 là lối thẳng

A. song tuy vậy với đường thẳng liền mạch x = 1

B. song tuy vậy với trục hoành

C. có thông số góc dương.

D. có thông số góc vị -1

Câu 2:

Với độ quý hiếm nào là của m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến chuyển bên trên khoảng chừng (1;+∞)

A.-2<m<2

B.

C.m>2

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

D.m<-2

Câu 3:

Đồ thị của hàm số y = x4 – x2 + 1 có từng nào điểm cực trị có tung độ dương?

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Hàm số nào là tại đây nghịch ngợm biến chuyển bên trên R.

A. y = -x3 + 2x2 – x – 1

B. y = 1/3 x3 – x2 + 3x + 1

C. y = -1/3.x3 + x2 – x.

D. y = -x3 + 3x + 1

Câu 5:

Tìm toàn bộ độ quý hiếm của m nhằm hàm số y=(m+1)x-2x-mđồng biến chuyển bên trên từng khoảng chừng xác định 

A.

B. 

C.

D.

Câu 6:

Hàm số nào là tại đây nghịch ngợm biến chuyển bên trên R?

A. y = -x3 + 3x2 + 3x – 2.

B. y = -x3 + 3x2 – 3x – 2

C. y = x3 + 3x2 + 3x – 2

D. y = x3 – 3x2 – 3x – 2

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK