hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

Câu hỏi:

06/08/2019 76,569

Bạn đang xem: hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

A. Nhân dân nhập cuộc ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng. # phường.

B. Nhân dân nhập cuộc thảo luận, canh ty chủ ý sửa thay đổi Hiến pháp.

C. Nhân dân nhập cuộc giám sát, đánh giá sinh hoạt của phòng ban quốc gia ở khu vực.

D. Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày quần chúng. # nhập cuộc kiến tạo những luật đạo.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: "Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày quần chúng. # nhập cuộc kiến tạo những đạo luật" ko cần là kiểu dáng dân công ty thẳng. Vì đó là kiểu dáng dân công ty loại gián tiếp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anh A tố giác người dân có hành động trộm cắp gia tài Nhà nước là triển khai kiểu dáng dân công ty này bên dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Hợp pháp.

D. Thống nhất.

Câu 2:

Dân công ty loại gián tiếp là kiểu dáng dân công ty nhằm quần chúng. # bầu rời khỏi những người

A. thay mặt đại diện thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

B. đem trách cứ nhiệm thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

C. đem kĩ năng thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

D. đem trình độ chuyên môn thay cho mặt mày bản thân ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

Câu 3:

 Dân công ty thẳng là quần chúng. # nhập cuộc thẳng ra quyết định việc làm của

A. quốc gia.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. cá thể.

C. công chức.  

D. quần chúng. #.

Câu 4:

Trong những nghành nghề dịch vụ của nền dân công ty xã hội công ty nghĩa, dân công ty nhập nghành nghề dịch vụ này là hạ tầng gia tăng quyền thực hiện công ty của quần chúng. # bên trên từng lĩnh vực?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. giáo dục và đào tạo.

D. Văn hóa.

Câu 5:

Sơn Tùng là người sáng tác của bài bác hát “Cơn mưa ngang qua”. Điều cơ thể hiện tại tính dân công ty nhập nghành nghề dịch vụ nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 6:

Chị B ngủ chính sách bầu sản theo dõi Luật làm việc là 6 mon tuổi hạc, việc thực hiện cơ thể hiện tại dân công ty nhập nghành nghề dịch vụ nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Xem thêm: tiếng anh 11 unit 2 writing trang 25