hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

Câu hỏi:

18/06/2019 129,456

Bạn đang xem: hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

A. 2-metylpropen và but-1-en.

C. eten và but-2-en.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án C

Những anken đối xứng khi triển khai phản xạ hidrat hóa chỉ cho một thành phầm duy nhất

Ví dụ: CH3-CH = CH  CH3 + HOH (H2SO4, 300°C)  CH3CH2CH(OH)CH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bậc của ancol được xem bằng:

A. Số group –OH sở hữu vô phân tử.

B. Bậc C lớn số 1 sở hữu vô phân tử.

C. Bậc của C link với group –OH.

D. Số C sở hữu vô phân tử ancol.

Câu 2:

Khi đun rét láo lếu phù hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 quánh ở 140oC rất có thể chiếm được số ete tối nhiều là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 3:

Cho but-1-en thuộc tính với HCl tớ chiếm được X. thạo X thuộc tính với NaOH mang lại thành phầm Y. Đun rét Y với H2SO4 quánh, rét ở 1700C chiếm được Z. Vậy Z là:

A. but-2-en.

B. but-1-en.

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

C. 2-metylpropen.

D. đietylete.

Câu 4:

Oxi hóa ancol nào là tại đây ko tạo nên anđehit ?

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHCH2OH.

C. C2H5CH2OH.

D. CH3CH(OH)CH3.

Câu 5:

Phương pháp nào là pha chế ancol etylic sau đây chỉ sử dụng vô chống thí nghiệm:

A. Lên men tinh ma bột. 

B. Thuỷ phân etyl bromua vô hỗn hợp kiềm khi đun rét.

C. Hiđrat hoá etilen xúc tác axit.

D. Phản ứng khử anđehit axetic vì thế H2 xúc tác Ni đun rét.

Câu 6:

Cho những ancol sau : CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH,

 HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH.

Số hóa học trong những ancol mang lại phía trên phản xạ được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thông thường là:

A.2

B.3

C.4

D.5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK